Stärkt primärvård

Efter en motion vid SLS fullmäktige 2016 utsåg SLS nämnd 2017 en arbetsgrupp för att utreda frågan om en stärkt primärvård. Arbetsgruppen har nu överlämnat sin rapport "Stärk primärvården!" till SLS nämnd.

–  Vi konstaterar i rapporten att den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning med stora behov av kontinuitet och samordning samt den medicinskt teknologiska utvecklingen ställer krav på nya organisationsformer inom hälso- och sjukvården, säger Lars Borgquist, arbetsgruppens ordförande. Primärvårdens läkare med specialistkompetens i allmänmedicin blir huvudaktörer i samverkan med sjukhusspecialister, andra vårdyrken och kommunala insatser för att möta patienternas behov. Detta kräver förändring och omfördelning av det traditionellt sjukhustunga svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna, och utgör inte något officiellt ställningstagande från SLS. SLS delar dock helt uppfattning om inriktningen att en utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen är nödvändig för att kunna möta de behov som följer av den demografiska utvecklingen och det ökade utbudet av medicinska åtgärder. Allmänmedicinen, som är geografiskt nära, kostnadseffektiv och bidrar till jämlik vård, utgör här den naturliga basen. SLS noterar att de förslag som regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh har lagt ligger i linje med vad organisationen anser.

Arbetsgruppens arbete avslutas i och med överlämnandet av rapporten. SLS nämnd kommer nu att analysera förslagen. Frågor av ”hur-karaktär” återstår, inte minst resursfrågan.

Läs mer