Borreliainfektion i fokus för SLS translationella pris

Translationella priset går i år till Anna J. Henningsson, medicinsk chef, överläkare och docent vid Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, för ansökan: ”Immunrespons vid borreliainfektion – betydelse för patogenes och sjukdomsförlopp”.

– Jag är överraskad och mycket glad för priset, säger Anna J. Henningsson. Jag har forskat om detta i snart femton år och det är givetvis väldigt roligt att mitt och forskargruppens arbete uppmärksammas!

Anna J. Henningsson är överläkare, specialiserad inom infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi, samt docent vid Linköpings universitet. Forskningsfrågorna har sitt ursprung i den kliniska vardagen, mötet med patienter och arbetet med diagnostik vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

– Borrelia-infektion är en vanligt förekommande frågeställning och med dagens diagnostikmetoder kan det ibland vara svårt att skilja en aktuell infektion från en tidigare genomgången, säger Anna J. Henningsson. Det förekommer också att man har utvecklat antikroppar efter en tidigare exponering för Borrelia-bakterier via fästingbett utan att man haft några symtom, så kallad asymtomatisk serokonversion.

De som utvecklar symtom blir oftast snabbt bra på insatt antibiotikabehandling, men tiden till utläkning kan variera mellan olika individer, framför allt vid neuroborrelios. Varför sjukdomsförloppet kan se så olika ut hos olika människor är till stora delar okänt. Prognosen styrs sannolikt av ett komplext samspel mellan Borrelia-bakterierna och vårt immunförsvar. Från tidigare studier finns det data på att vissa typer av immunsvar är mer effektiva än andra när det gäller att bekämpa Borrelia-infektioner.

– I det aktuella projektet kommer vi att studera genetiska variationer i vissa immunreglerande gener, immunförsvarets signalmolekyler, cytokiner och kemokiner samt hjärnskademarkörer hos patienter med olika förlopp efter en Borrelia-infektion, säger Anna J. Henningsson. Syftet är att skaffa en djupare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna.

Förhoppningen på sikt är att till exempel kunna identifiera kliniskt användbara biomarkörer för aktuell infektion och prognos.

– Denna kunskap är grundläggande för utveckling av förbättrad diagnostik och nya behandlingsstrategier och är anledningen till att vi stödjer och uppmärksammar translationell forskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i SLS forskningsdelegation som sedan ett par år bland Läkaresällskapets ansökningar om forskningsanslag utser mottagare av Translationella priset.

Priset delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 13 november.

För mer information
- om Anna J. Henningssons forskning: anna.jonsson.henningsson@rjl.se, 010-242 12 26.

- om priset och SLS forskningsanslag: monica.winden@sls.se, 08-440 88 66

I priset ingår även att arrangera ett seminarium:

Anmälan & Program till Translationella seminariet 26/3 2019Foto: Holmgrens foto

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.