Kortare väg till att bli specialistläkare genom bastjänstgöring

Svenska Läkaresällskapet välkomnar att Regeringen i sin lagrådsremiss föreslår att ny internationellt harmoniserad läkarutbildning som motsvarar behoven i framtidens svenska och globala hälso- och sjukvård ska starta 1 juli 2020.

Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med att modernisera läkarutbildningen. I det nya förslaget, som beslutades i en lagrådsremiss torsdagen den 24 maj, föreslås att allmäntjänstgöringen (AT) ska tas bort. Dessutom föreslår regeringen att en bastjänstgöring (BT) inrättas som en fristående första del i specialiseringstjänstgöringen.

Läs mer