Invigning av Karolina Widerström-salen på Läkaresällskapet

Under festliga former invigde Svenska Läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid den 9 oktober den nyrenoverade föreläsningssalen i huset på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Salen får i samband med nyinvigningen namnet Karolina Widerström-salen efter Sveriges första kvinnliga läkare och Läkaresällskapets första kvinnliga läkarmedlem 1888.

Karolina Widerström föddes 1856 i Helsingborg som enda barnet till Otto Fredrik Widerström och Olivia Erika Dillén. Hon var en engagerad och aktiv person som hela sitt liv arbetade för kvinnors rättigheter och vikten av fysisk aktivitet i vardagen. Hon var en av tre kvinnor som läste medicin i slutet av 1800-talet och valde som färdig läkare den enda specialitet en kvinna kunde ägna sig åt vid denna tid, kvinnors eller barns hälsa. Kvinnor fick inte inneha statliga tjänster så Karolina Widerström startade 1888 sin egen praktik. Helt emot råden från de manliga kollegorna, som inte trodde någon skulle vilja gå till en kvinnlig läkare. De hade fel, Karolina blev snabbt en mycket populär gynekolog.  

Karolina Widerström upptäckte att kvinnor behövde utbildas i fortplantning och kvinnokroppens anatomi och undervisade också om preventivmedel trots att det inte var tillåtet. Hon arbetade som skolläkare med sexualupplysning och medverkade till att den blev obligatorisk i Stockholms flickskolor från 1907.
Inom Läkaresällskapet deltog Karolina Widerström i arbetet med hälsovårdsfrågor och hygien, två områden som utvecklades stort i slutet av 1800-talet och ofta diskuterades på Läkaresällskapet. Hon var bland annat med och startade Svenska Drägtreformföreningen 1886, för mer hälsosamma kläder åt kvinnor och barn, samt medverkade 1916 till att starta Kvinnliga Läkares Kommitté, numera Sveriges Kvinnliga Läkares Förening. (Drägtreformföreningen uppgick 1890 i Fredrika Bremerförbundet.)

Karolina Widerström hann uppleva resultat av en del av sitt idoga påverkansarbete,  bland annat blev statliga tjänster, utom präst och militär, tillåtna för kvinnor 1925 och 1938 utsågs den första kvinnliga professorn vid Karolinska Institutet, väninnan och kollegan Nanna Svartz. Karolina Widerström blev hedersdoktor vid Karolinska Institutet 1932 och gick bort 1949. Hon sammanfattade sig själv med att hon var en människa som gjorde så gott hon kunde.

Läkaresällskapets praktfulla föreläsningssal har varit en mötesplats för läkare sedan huset byggdes 1906. Under 2018 har salen genomgått en varsam renovering där den ursprungliga prakten har bevarats. Taklanterninen har fått nytt ljus, väggarna och stolarna nya tyger, golvet har slipats och de ursprungliga lamporna rengjorts.

Tack till Catarina Bendix Tegnell, inredningsarkitekt, och Ulrika Bergström, belysningsansvarig vid renoveringen; Stephan Rössner, tidigare redaktör i Svenska Läkaresällskapets nämnd och under många år ansvarig för Medicinska riksstämman; samt Ingela Heimann, ordförande i Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, för spännande presentationer av renoveringen, huset, Läkaresällskapet och Karolina Widerström! Tack också till pianist Kristian Kraftling, för den fina musiken som ramade in festligheterna!

”Till vetenskapens fullkomnande genom inbördes meddelande av kunskaper och samlad erfarenhet, till främjandet av det vänskapliga förtroendet läkare emellan”, Läkaresällskapets motto sedan 1809, som pryder taket i salen och myntades av Läkaresällskapets första sekreterare Eric Carl Travenfeldt, är fortfarande grundläggande för Läkaresällskapets verksamhet.

Boka konferens, möten eller fest!

Kontakta bokning@sls.se 08-440 88 85, om du är intresserad av fina centrala lokaler för större eller mindre möten, konferenser, seminarier, luncher, middagar och fester.

Välkommen till Svenska Läkaresällskapet!