Webbinar: Digitala mediers effekt på barn och ungas psykiska hälsa

Zoom
SLS

Svensk förening för Socialmedicin och Folkhälsa och Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa bjuder in till ett webbinar om digitala mediers positiva och negativa effekter på barn och ungas psykiska hälsa!

Hur kan vi behålla de goda effekterna men begränsa de negativa? Vem eller vilka ansvarar för att de digitala miljöer barn och unga vistas i är trygga och hälsofrämjande? 

Vid frågor om webbinariet, kontakta Helena Frielingsdorf, helena.frielingsdorf.lundqvist@regionostergotland.se

Program och medverkande

Moderator: Josef Milerad, Ordförande Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa

Anna Sarkadi, Ordförande för Svensk förening för Socialmedicin och Folkhälsa och Josef Milerad, Ordförande Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp  Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa, hälsar välkommen 

Inledande ord av Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet

Egna erfarenheter av digitala medier under barn och ungdomsåren: Emilia Karlsson, 19 år, barnskötare och mångårig användare av digitala medier

Jag kände mig inte lika ensam – om digitala mediers funktion vid en ätstörning: Maja Engström, Digital kommunikatör i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar samt egen erfarenhet av tidigare ätstörning

Hur påverkas barn och ungas psykiska hälsa av digitala medier –vad visar forskningen?: Sissela Nutley, forskare inom digitala medier och psykisk hälsa

Digitala medieplattformars ansvar och förslag på åtgärder: Helena Frielingsdorf, Psykiater, ST-läkare socialmedicin

Statens medieråds arbete med psykisk hälsa och barns rättigheter på digitala plattformar: Yvonne Andersson, Statens Medieråd

Digitala medier och psykisk hälsa- vad kan Folkhälsomyndigheten göra?: Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten

Digitala medier och psykisk hälsa –kommentar från Sveriges största ungdomsorganisation: Jonatan Lamy, Vice ordförande Sveriges Elevkårer

Hur arbetar TikTok för att minska negativa effekter på barn och ungas psykiska hälsa? Christine Grahn, Samhällspolitisk chef på TikTok

Paneldebatt med talarna samt möjlighet för publiken att ställa frågor.

Ta del av inspelningen här

Presentationer från webbinariet

Digitala medier och psykisk hälsa - Folhälsomyndigheten

Plattformars ansvar - Helena Frielingsdorf

Vad visar forskningen- Sissela Nutley

Statens mediereråd - Yvonne Andersson