"State of the Art Covid-19" den 15–16 december 2020

SLS

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner presenterar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19.

Nu samlar vi läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården till årets viktigaste fortbildning om Covid-19. Vad vet vi? Vad har vi lärt oss? Vad gör vi nästa gång en pandemi drar fram över världen?

Välkommen till ”State of the Art Covid-19” den 15-16 december 2020

  • Ett webbaserat vetenskapligt möte med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

  • Två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset samt diskussionsforum i regi av olika sektioner inom SLS.

  • Mötet erbjuder även möjlighet till presentation av egna forsknings- och utvecklingsprojekt från svenska forskargrupper.

VAR & NÄR: Mötet är digitalt och äger rum den 15-16 december 2020.
MÅLGRUPP: Mötet vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården.
ANMÄLAN & ABSTRAKT: Anmälan och möjlighet att skicka in abstrakt öppnar i mitten av oktober.
KONTAKT:
program@sls.se
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen
lars-magnus.andersson@vgregion.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner.

Läs mer på hemsidan för "State of the SArt Covid-19"

Pressmeddealnde 2020-08-27