SLS Webbinar - Ersättningssystemen i hälso- och sjukvården Del 2

Zoom
SLS

Hur påverkar vårdens ersättningssystem förutsättningarna för hälso- och sjukvården och kvaliteten?

SLS delegation för medicinsk kvalitet bjuder in till två webbinar om ersättningssystemen i hälso- och sjukvården den 12 april och den 15 maj. 

TID: 15 maj kl. 12.00-12.45
PLATS: Zoom

Del 2 

I detta webbinar kommenteras effekterna av olika ersättningssystem/modeller ur ett läkarprofessionsperspektiv, särskilt för utsatta patientgrupper. 

Medverkande:
Johan Herlin Ejerhed, specialistläkare i internmedicin, verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare SÄBO, Capio

Andreas Thörneby, specialistläkare i allmänmedicin, medicinsk rådgivare Närhälsan Kinna och ledamot i styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin

Moderator: Carl Savage, ledamot SLS delegation för medicinsk kvalitet

Välkommen!

Anmälan

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se våra möten i efterhand på SLS Youtube-kanal.


Ersättningssystemen Del 1

Webbinariet ger en översikt av olika ersättningsmodeller för vård med fokus på hur vårdens ersättningssystem ser ut nationellt och internationellt. Vi har bjudit in forskare som tillsammans reflekterar över vilka effekter olika sätt att finansiera hälso- och sjukvården har på vårdens förutsättningar för innovation och utfall.