Ordföranderåd på Svenska Läkaresällskapet

SLS

SLS sektioner inbjuds till ordföranderåd för diskussion om professionsgemensamma frågor.

Datum: Onsdag den 5 februari 2020
Tid: Kl. 13.00-16.30, mötet inleds med lunch kl. 12.00 på SLS restaurang
Plats: Karolina Widerströmsalen, SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Inledningstalare: Socialminister Lena Hallengren

SLS ordföranderåd inleds av socialministern Lena Hallengren om aktuella frågor på hälso- och sjukvårdsområdet. Därefter kommer eftermiddagen till stor del att ägnas åt dialog mellan sektionerna om standardiserade vårdförlopp. Se bland annat aktuell debattartikel i Läkartidningen och SLS replik

Det kommer att finnas utrymme att diskutera aktuella frågor i sektionera, anmäl frågor i förväg (gärna frågor som berör flera sektioner). Vi avslutar dagen med aktuellt läge i sektionsmedlemsfrågan.

Anmäl er senast den 31 januari. Om inte ordföranden har möjlighet att delta går det bra att skicka en annan representant från styrelsen. 

Anmälan

Frågor till agendan anmäls senast 22 januari till Susann Asplund Johansson, organsiationssekreterare, susann.asplund@sls.se.

Agenda

12.00-13.00 Lunch i SLS restaurang

13.00-13.05 Inledning av Britt Skogseid, ordförande SLS

13.05-13.50 Socialminister Lena Hallengren om aktuella frågor på hälso- och sjukvårdsområdet  

13.50-14.45 Diskussion om standardiserade vårdförlopp

14.45-15.15 Kaffe

15.15-15.45 Aktuella frågor i sektionerna och SLS samt SLS programverksamhet, moderator: Britt Skogseid, ordförande SLS

15.45-16.30 Aktuellt läge i arbetet med ny medlemskategori – medlemsförening - i SLS, Tobias Alfvén, vice ordförande SLS

 

Under 2019 inrättade SLS nämnd ett ordföranderåd då ordföranden för SLS sektioner och de lokala läkarsällskapen träffar varandra, nämnden och kansliet för att under informella former diskutera såväl sektionsövergripande frågor som SLS angelägenheter och händelser i omvärlden. Syftet med rådet är att samordna SLS olika grenar och få en levande dialog kring inriktning och framtid för SLS. 

Senaste ordföranderåd var de 16 oktober 2019, minnesanteckningar är utskickade.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.