SLS Fullmäktige

SLS

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

 

SLS Fullmäktige 2024

Tid

Måndagen den 13 maj 2024 kl. 13.00 – 17.00, lunch från kl. 12.00.

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
eller via Zoom.

Preliminärt program

12.00-12.55 Lunch i SLS restaurang
13.00-14.00 Mötesförhandlingar
14.00-14.05 Paus
14.05-15.00 Fortsatta mötesförhandlingar
15.10-15.35 Kaffe
15.35-17.00 Fortsatta mötesförhandlingar
17.00 Avslutande mingel

Anmälan & mer information