Preventionsdagen 2019 – State of the art

Hälsa & Sjukvård

”Fokus på levnadsvanor – en nyckel till jämlik hälsa!”

Den 4 februari 2019 arrangerar Svenska Läkaresällskapet den årliga och välbesökta preventionsdagen med tema ”Fokus på levnadsvanor – en nyckel till jämlik hälsa!”

Framstående experter lyfter fram aktuell forskning och goda exempel.
Dagen vänder sig till dig som vill lära mer om hälsofrämjande insatser för en god och jämlik hälsa.

Anmälan

Program

Moderator: Anna Kiessling

09.00 Kaffe

09.30 Inledning
Britt Skogseid, ordförande Svenska Läkaresällskepet

09.35 "Vad ska jag med en bättre hälsa till?” – Förbättrade levnadsvanor ur ett patientperspektiv
Mårten Jansson

09.50 Hur kan vi göra vårdens insatser tillgängliga för alla
 - erfarenheter från Angereds Närsjukhus
Maria Magnusson, Charlotta Bertolino

10.55 Kulturanpassad livsstilsintervention till utom-europiska invandrare i Malmö
Louise Bennet

11.55 Lunchsmörgås (serveras utanför Karolina Widerströmsalen)

13.00 ”Stöd för Psykisk hälsa och för Goda levnadsvanor - självklara följeslagare"
Yvonne Lowert, Jill Taube

14.00 Kaffe

14.20 Allmänna hälsokontroller? – Nej tack! Riktade hälsosamtal – ja tack!
(Hälsokurvan; Västerbottens Hälsoundersökningar)
Hans LingforsAnna Rosén, Lars Weinehall, Patrik Wennberg

15.25 Sju års arbete för hälsosamma levnadsvanor – rapport från Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt
Anna Kiessling

15.40 Avslutning
Lars Jerdén


Aktuell forskning och goda exempel kommer att lyftas. Dagen vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med levnadsvanor för en god och jämlik hälsa.

Se preventionsdagen via vår YouTube-kanal: http://youtube.com/lakaresallskapet
Se inspelningen 

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt för Svenska Läkaresällskapets medlemmar. Icke medlemmar pris 750 SEK (kort/fakuraavgift tillkommer). Under dagen kommer vi att bjuda på kaffe och en lunchsmörgås.

Observera att anmälan är bindande och om avbokning görs senare än två veckor innan eventet, debiteras full avgift, gäller både medlemmar och icke-medlemmar.

Fullständigt program för dagen kommer under oktober. Anmäl dig redan nu. Sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.

Fullständigt program för dagen kommer under oktober.


Varmt välkomna!