Levnadsvanor inför operation    –prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

SLS

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december kl. 15.30 – 17.15.

Människor lever allt längre. Det är en glädjande utveckling men ställer nya krav på sjukvården och samhället. Allt fler äldre kommer att behöva stor kirurgi som canceroperationer. Inför stor kirurgi betyder goda
fysiologiska reserver mer än antalet levnadsår. Situationen ser mycket olika ut för olika personer.

Under detta webinar lyfter vi möjligheten att förbättra patientens förutsättningar för en komplikationsfri operation genom prehabilitering. Tiden inför operation skall vara en förberedelsetid och inte en väntetid,
särskilt gäller detta den sköra, sårbara och äldre patienten inför operation.

  • ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, är ett framgångsrikt initiativ för global kirurgisk kvalitetsförbättring. En uppdaterad beskrivning av bästa möjliga kirurgiska vård och beskrivning av var prehabilitering kommer in i sitt sammanhang.
  • Situationen för äldre i dagens Sverige. Om skörhet och malnutrition. Är operation en ättestupa?
  • Betydelsen av nutrition inför operation.
  • Vilka fysiologiska möjligheter ger träning hos äldre?
  • Optimeringscentrum Danderyd - En randomiserad studie inför cancerkirurgi.
  • Om samtidig åtgärd mot flera ohälsosamma levnadsvanor.
  • Diskussion


Moderator: Roger Olsson, överläkare ortopedi, projektledare Stark för kirurgi – stark för livet

Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS, Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå, Elisabet Rothenberg, biträdande professor, Kristianstad och ordförande SWESPEN, Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Göteborg, Klas Pekkari, docent kirurgi, Danderyd, Hanne Tönnesen, professor, bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief

Se inspelningen