HÅLLBAR SJUKVÅRD - från koncept till klinisk praxis - webinarium nr 3

SLS

Svenska Läkaresällskapet bjuder in till det tredje webbinariet i en serie om hållbar sjukvård den 8 december kl. 13.00–14.30 på Zoom.

Svenska Läkaresällskapet arrangerar fyra webbinarier med syftet att ge en uppdatering av området "hållbar sjukvård" ur olika perspektiv (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) samt lyfta goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter.

I denna serie knyts varje webbinarium ihop till en helhet av moderatorn Charlotta Brask. Efter varje presentation finns det möjlighet att ställa frågor. Ett chatforum kommer att hållas öppet för diskussion och nätverksskapande. Denna webbinarserie kan en betraktas som ett uttryck för hållbarhetskonceptet och ett praktiskt försök att hitta former för bra distansmöten.  

PROGRAM & MEDVERKANDE
13:00 Inledning
13:10 Green team på Nya Karolinska Sjukhuset. Maria Wolodarskski, onkolog, My Holmgren miljösamordnare Tema Cancer NKS, Stockholm. Green team initierades som en miljöaktivitet inom en del av Tema Cancer på NKS och är ett projekt för att aktivt driva förbättringsfrågor kring miljö ute i verksamheten samt ett forum för att diskutera miljöfrågor, få svar och inspireras av andra.
13:40 Gröna vårdcentraler i Värmland (Ulrika Nyhammar, allmänläkare, Karlstad)
14:10 Föreläsarna besvarar och diskuterar chatfrågor från auditoriet
 
MODERATOR:
Charlotta Brask, Hållbarhetschef Region Stockholm, ordförande i European Healthcare Climate Council (EHCC)

TID: 8 december kl. 13.00–14.30
ANMÄLAN *: https://zoom.us/webinar/register/WN_Sm4lnX92RqGpL2GySxkEVA
KONTAKTPERSONER:
Björn Fagerberg fagerbergbjorn@gmail.com
Maria Wolodarski maria.wolodarski@gmail.com
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet kommer under fyra tillfällen arrangera webinar med tema "hållbar sjukvård" (10/11, 24/11, 8/12, 12/1).

* Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal.