SLS Webbinar: Hållbar rörelse för barn och ungdomar

Zoom
SLS

Hållbar rörelse för barn och ungdomar - För välmående och rörelseglädje nu och i framtiden

NÄR: 22 november kl. 16.00 – 17.30
VAR: webbinar via zoom.
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets, Dietisternas Riksförbunds, Fysioterapeuternas och Svensk sjuksköterskeförenings Levnadsvaneprojekt.

Ta del av webbinariet här

Hållbar rörelse för barn och ungdomar


PROGRAM
Moderatorer: Anna Kiessling och Jill Taube, SLS Levnadsvaneprojekt

Professionsorganisationernas roll för hållbar rörelse Anna Kiessling, Åsa Råhlén, Christin Anderhov Eriksson och Cecilia Winberg, Svenska Läkaresällskapets, Svensk sjuksköterskeförenings, Dietisternas Riksförbunds och Fysioterapeuternas Levnadsvaneprojekt

Nuläget - fysisk aktivitet för barn i prepubertal ålder 
Gisela Nyberg, lektor, institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)

Hur kan man jobba med fysisk aktivitet i skolans värld - tankar från en skolläkare
Maria Zetterlund, specialist i allmänmedicin och skolläkare, Enköping

Dans för hälsa
Anna Duberg, fysioterapeut, Med.Dr. affilierad forskare, Örebro Universitet

Hur kan insatser för ökad fysisk aktivitet främja psykisk hälsa? 
Jesper Ekberg, folkhälsovetare, Samordnare Strategi för hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner

Summering och frågor