Etikdagen 2022: Utmaningar vid kris, krig och katastrof

Varmt välkomna till Svenska Läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds gemensamma etikdag den 24 november 2022.

Etikdagen 2022 kommer att handla om utmaningar under kriser utifrån olika perspektiv. Under dagen kommer vi bland annat att få ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd rörande hur vården bör prioritera i händelse av krig, kris och katastrofer – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Vidare kommer vi att belysa begreppet ”Vård som inte kan anstå”, krigssjukvården samt gränssnittet mellan försvaret och civilsamhällets sjukvård. Slutligen kommer vi att diskutera varför vi tenderar att mer självklart välkomna människor som är närmare oss kulturellt och geografiskt än andra och vad detta betyder för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet.PROGRAM

Moderatorer: Torsten Mossberg och Anders Castor

09.30
10.00 Kaffe och smörgås i Läsrummet, utanför Karolina Widerströmsalen

10.00–10.10 Inledning
Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och Anders Castor, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

10.10–10.35 Prioritering av resurser utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd rörande hur vården bör prioritera i händelse av katastrofer och krig – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna
Anders Berg, enhetschef Socialstyrelsen.

10.35–11.00 Vård som inte kan anstå, det rättsliga begreppet
Lotta Wendel, universitetslektor i medicinsk rätt, Malmö.

11.00–11.25 Vård som inte kan anstå
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, föreståndare för Prioriteringscentrum, Linköping.

 11.25–12.00 Diskussion

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.15 Vad gör generalläkaren? Krigssjukvård, samverkan och etiska aspekter.
Ewa Axelsson, jur. dr medicinsk rätt och ställföreträdande chef för försvarets generalläkaravdelning och Joel Fries, sektionschef på Generalläkarens planeringssektion.

13.15–13.45 Syrien vs Ukraina, varför är det sådan skillnad på hur vi välkomnar människor? Hur förhåller vi oss till varandra? Vi tenderar att lättare kunna välkomna människor som är närmare oss värderingsmässigt, varför är det så? Går det att göra något åt detta fenomen?
Bi Puranen, samhällsvetare och generalsekreterare vid World Values Survey.

13.45–14.00 Kaffe

14.00–14.30 Ett principbaserat rättighetssystem för skyddsbehov - vad betyder det?
Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, Lund.

14.30–15.00 Diskussion

15.00 Slut


TID: Torsdagen den 24 november kl. 10.00–15.00
PLATS:
Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
KOSTNAD:
500 kr (medlem SLS eller SLF), 250 kr (medlem KUF eller SLFs student, SYLF), 800 kr (ej medlem). Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
KONTAKTPERSON: LIlian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets delegation för medcinsk etik samt Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd.

ANMÄLAN