Digital temadag om ungas hälsa och klimatförändringarna

Zoom
SLS

Hur påverkar klimathotet ungdomars hälsa nu och framöver? Hur kan man bemöta ungdomar som uttrycker oro för klimatet? Vad tycker ungdomarna själva?

Program

13.15 Välkomna

13.20-14.00 Klimatförändingar och barn och ungas hälsa, Tobias Alfvén

14.15-15.00 Skapa hopp och handlingskraft hos unga med smärtsamma ekokänslor klimatoro, Kali Andersson

15.15-16.00 Ungas erfarenheter av klimatoro och av att hjälpa andra, Sonya Zlatev m.fl.

16.15 Årsmöte Svensk förening för ungdomsmedicin

Senast kl 18:00 Slut för idag

Medverkande:
Tobias Alfvén - ordförande i Svenska Läkaresällskapet, barnläkare och professor i global hälsa
Kali Andersson - leg. psykolog, klimataktivist, medgrundare till organisationen Klimatpsykologerna
Sonya Zlatev - Psykologstudent och volontär på Terra-Pi 

Anmälan


Tid: 21 mars kl. 13:15 - 17:30
Arrangör
Svensk förening för ungdomsmedicin (delförening i Barnläkarföreningen)
Målgrupp: Vårdpersonal och andra intresserade som möter ungdomar i vardagen
Anmälan: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8K9wvN3DTTGyIXtAoziSaA