Alkoholfri operation

Hälsa & Sjukvård, SLS

SLS Levnadsvaneprojekt och Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar del 2 av webbutbildning om Alkohol inför operation den 3 december 2020 kl. 16.00-17.30

Det första tillfället hålls den 18 november kl.16.00-17.30

Vid det andra mötestillfället kommer vi att gå igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del
av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende.

Inspelningen från dagen publiceras inom kort

Länkar till vårdprogram mm

Stockholm
Länk till vårdgivarguiden där Stockholms regionala vårdprogram finns https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/regionalt-vardprogram-ohalsosamma-levnadsvanor/

Alkoholfri operation: https://vardgivarguiden.se/installningar/soksida/?searchType=1&query=alkoholfri%20operation

Skåne
Kortversion inför operation/vårdprogram: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/vardprogram-i-praktiken---levnadsvanor-infor-operation.pdf

Regional riktlinje: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/regional-riktlinje-for-rok--och-alkoholfri-operation.pdf

PROGRAM

Inledning Roger Olsson
Alkoholfri operation i Region Stockholm- regionalt vårdprogram 2019, patientinfo och stöd till personal Åsa Thurfjell
Patients with bladder cancer experience of a perioperative smoking and alcohol cessation intervention in relation
to radical cystectomy Susanne Vahr Lauridsen
Different views on alcohol intervention - from patient and staff perspective Rie Raffing
Ny regional riktlinje Rök- och alkoholfri operation – från idé till implementering Malin Skogström
Projekt mellan Ortopeden SUS och Hälsoenheten – samverkan för en säkrare operation, framgångar och utmaningar, Johanna Jaran
I praktiken - Hur samtalar vi med våra patienter kring alkoholfri operation? Elisabeth Risberg
Den beroende patienten, möjligheter och svårigheter, vem gör vad?
Sven Wåhlin
Avslutande diskussion
MODERATOR;
Roger Olsson, överläkare ortopedi, Östersund och projektledare Stark för kirurgi – stark för livet
MEDVERKANDE;
Åsa Thurfjell, specialist i allmänmedicin, spesak hälsofrämjande arbete Region Stockholm, Susanne Vahr Lauridsen,
Clinical nurse specialist, PhD, Department of urology, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet and WHO-CC,
Bispebjerg-Frederiksberg University Hospital, Rie Raffing, MSc (anthropology), BA (psychology), Technical Consultant
vid Klinisk Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lund, Malin Skogström, allmänläkare, enhetschef Kunskapscentrum
levnadsvanor (KC), Region Skåne, Johanna Jaran, fysioterapeut, projektledare Hälsoenheten, strateg KC Region
Skåne, Elisabeth Risberg, sjuksköterska, alkoholbehandlare, Hälsoenheten, sakkunnig KC, Region Skåne, Sven Wåhlin, överläkare Beroendecentrum, Stockholm
TID & DATUM: 3 DECEMBER, KLOCKAN 16.00-17.30
Anmälan den 3 dec