Alkoholfri operation

SLS

Save the date - den 18 november 2020 arrangerar SLS Levnadsvaneprojekt webinar via zoom om ”Alkoholfri operation” , Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Att minska risken för komplikationer vid operation är en målsättning vid all kirurgi. Att alkoholkonsumtion kan medföra en riskökning vid kirurgi har tydligt visats.

Under dagen kommer vi att diskutera och problematisera kring;

Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige? Evidens för ökad risk vid hög konsumtion och minskad risk vid intervention, När är en intervention kostnadseffektiv?, Alkoholens patofysiologiska mekanismer, Varför bry sig om låg konsumtion? Läget i landet för alkoholfri operation och hur
vanligt är det i landet med rutiner, Olika exempel på vårdprogram, Patienters och vårdpersonals olika upplevelser, Patienträttigheter, patientförsäkring och ansvarsfrågan, Stödprogram för alkoholfrihet, Operation som ett tillfälle för hälsofrämjande insats.

Dagen vänder sig till dig som arbetar inom opererande specialiteter eller remitterar till kirurgi samt övriga intresserade. Program och länk till anmälan publiceras här under tidig höst.Varmt välkomna till en spännande dag!      

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.