Alkoholfri operation

SLS

SLS Levnadsvaneprojekt och Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation. Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget.

Vid det första mötestillfället presenteras hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp och i vilken grad arbetet är implementerat inom opererande kliniker. Vid det andra mötestillfället den 3 december kl. 16.00 - 17.30, kommer vi att gå igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende.

Anmälan den 18 nov

Medverkande;
Pelle Gustafson, chefläkare Löf, medicinsk redaktör Läkartidningen, Sven Wåhlin, överläkare Beroendecentrum, Stockholm, Hanne Tönnesen, professor vid Kliniskt Centrum för Häl-sofrämjande Vård, Lund, Eva Angenete professor i kirurgi, Göteborg och Katja Stenström-Bohlin, överläkare gynekologi, Göteborg

Moderator;
Roger Olsson, överläkare ortopedi, Östersund och projektledare Stark för kirurgi – stark för livet

PROGRAM
Inledning - Pelle Gustafson
Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige? Sven Wåhlin
Ökade risker vid högkonsumtion - Hanne Tönnesen
Minskade risker vid intervention - Hanne Tönnesen
Hur många av de opererande verksamheterna inom ortopedi, allmänkirurgi och gynekologi har rutiner för alkoholstopp vid operation? – presentation av enkätresultat - Roger Olsson, Eva Angenete och Katja Stenström-Bohlin
Alkoholens patofysiologiska mekanismer och varför bry sig om låg alkoholkonsumtion? Sven Wåhlin
Patientens rättighet att få information och personalens skyldighet att ge information – Pelle Gustafson
Avslutande diskussion

När: den 18 november 2020 kl. 16.00-17.30
Var: webbinar via zoom

Anmälan den 18 nov

Varmt välkomna till en spännande dag!