4/12: Sjukdom och arbetsoförmåga

Utbildning, Tisdagsdebatt

Tid och plats: tisdagen den 4 december, kl. 18-19.30 i SLS hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Sjukskrivning varierar mycket kraftigare över tid i Sverige än vad sjukligheten varierar vilket visar andra förhållanden än sjukdom är av betydelse. Vid sjukskrivningar i Sverige har på senare år diagnosen kommit att få stor betydelse, men det finns mycket stora variationer i funktion vid samma diagnos, exempelvis för ledsjukdom och cancer.

I lagen framhålls att arbetsförmågan har central betydelse vid sjukskrivning, men den kan vara svår att bedöma, och vem är bäst skickad? Läkarna har ibland framförts svara en betydande del av variationen, men är det sant? Är den statliga sjukförsäkringen att jämföra med en privat försäkring eller är det något annat?

Sjukförsäkringen är just en försäkring där det finns en betydande osäkerhet i bedömningen av rätten till ersättning; och att utformningen av försäkringen när det gäller aktörernas drivkrafter att agera i enlighet med försäkringens syfte därmed blir avgörande för hur mycket den kommer att användas.

Här diskuteras på en principiell nivå medicinska, juridiska, sociologiska och ekonomiska aspekter av de komplexa sambanden mellan sjukdom och arbetsoförmåga.

Medverkande

Olle Svensson, professor emeritus, ortopedi Umeå universitet.

Bengt Järvholm, senior professor, yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

Ruth Mannelqvist, professor, rättsvetenskap, Umeå universitet.

Per Molander, tekn dr, tidigare generaldirektör, ordförande i Jämlikhetskommissionen.

Pathric Hägglund, docent i nationalekonomi samt revisionsdirektör, Riksrevisionen


Du kan även se och höra föredragen/debatterna live eller i efterhand via länken youtube.com/lakaresallskapet

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter.
De är gratis och för alla. Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!


Lästips!

Läkartidningen 2018-11-26 Utredning ser behov av kunskapsstöd kring sjukskrivningar

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.