Covid-19 webinars

Här samlar vi utbildningar om Covid-19 som Svenska Läkaresällskapet och våra sektioner samt andra aktörer arrangerar. De flesta möten sänds via Zoom och går även att ses live eller i efterhand på SLS YouTube-kanal.

“Update Covid-19 – Management of post Covid-19 in primary care”

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchmöte torsdagen den 15 oktober kl. 12.05-12.55 på Zoom med efterföljande möte kl. 16.00-17.00.

Denna gång en uppföljning av vårens möte om åtgärder vid långdragen Covid-19 nu med brittiska erfarenheter. Special inbjuden gäst är Christine A’Court som ingår i en forskargrupp vid Universitetet i Oxford och som tillsammans med bl.a den kända allmänläkaren/forskningsledaren Trisha Greenhalg skrivit artikeln ”Management of post covid-19 in primary care” publicerad i den kända tidskriften British Medical Journal.

Christine A’court presenterar (på engelska) forskningsgruppens artikel och bjuder in till diskussion och frågor. Moderator: Magnus Isacson ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin.

Se bilder (PP) från hennes föreläsning här

TID: 15 oktober kl. 12.05–12.55
ANMÄLAN *:  https://zoom.us/meeting/register/tJwoceiqqDosE9PyCwCH2zUQr0YInZ2wFGWD
KONTAKTPERSON: Ulf Måve ulf@mawe.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk förening för allmänmedicin

* Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal.

30/9 Sveriges Covid-19-strategi - de 8 första månaderna

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar "Sveriges Covid-19-strategi – de 8 första månaderna" som äger rum den 30 september kl. 12.00-13.00 via Zoom.

Sverige valde en annan Covid-19-strategi än många andra länder. Bland skillnaderna finns hur olika delar av sjukvårdssystemet svarade på pandemin, men också Sveriges grundlag som reglerar ansvarsfördelningen mellan staten, regionerna och kommunerna. Sverige behöll också öppna grundskolor. I en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Acta Paediatrica, presenterar Jonas F Ludvigsson, en detaljerad tidslinje för hur Sverige hanterade Covid-19 under de första åtta månaderna 2020.

Läs mer här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.1558

MEDVERKANDE: Jonas F Ludvigsson, Barnläkare och professor
MODERATOR: Göran Stiernstedt, infektionsläkare. Medlem av Sveriges Corona-kommission.
TID & DATUM: 30 september, kl 12-13
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: https://zoom.us/webinar/register/WN_-3ceZctCRXW5ByeH22_Fyg


3/9 SFAM lunchmöte: Alkoholen, allmänheten och allmänläkaren

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchmöte torsdagen den 3 september kl. 12.05-12.55 på Zoom med efterföljande fördjupning och kollegial dialog med bland andra Bodil Jönsson.

Temat för dagen är alkoholen, allmänheten och allmänläkaren. Särkilt inbjudna att medverka är Bodil Jönsson, Åke Åkesson och Sven Wåhlin. Bodil Jösson och Åke Åkesson är högaktuella med boken"Tid för tillit och trygghet" som belyser vikten av att hållbara relationer och gemensam kunskap och Sven Wåhlin kommer att tala om alkohol och dess effekter på immunförsvaret och covid-19 samt dess betydelse för operationskomplikationer.

TID: Den 3 september lunchmöte kl. 12.05-12.55 efterföljt av fördjupning och kollegial dialog kl. 13.15-17.00.
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: https://zoom.us/meeting/register/tJ0kcu2uqTgqGtAI9hNJAdEDMnHpdITRg0IL
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 0730 711958
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

* Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS youtube-kanal.


 

10/9 SLS webinar Covid-19: Organspecifika aspekter - en kort översikt

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar "Covid-19: organspecifika aspekter - en kort översikt" som äger rum den 10 september kl. 12.00-13.00 via Zoom.

De första rapporterna från kinesiska covid-19 patienter fokuserade i hög utsträckning på patienternas luftvägsproblematik. Över tid har det blivit alltmer tydligt att covid-19 har effekter på många av kroppens organ.

På basen av översiktsartikeln Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med 2020;26:1017-32, av Gupta et al, kommer Jonas F Ludvigsson att översiktligt gå igenom SARS-COV-2 virusets skade-mekanismer samt därefter (huvuddelen av föreläsningen) diskutera virusets påverkan på kroppens olika organ på barn och vuxna. Fokus ligger utanför lungorna. Detta blir en kortfattad översikt. Efter föreläsningen ges tid för diskussion och frågor.

Medverkande:
Jonas F Ludvigsson, Barnläkare

Moderator:
Olof Hertting, Barnläkare

TID: Torsdag 10 september, kl. 12.00-13,00
PLATS & ANMÄLAN*: https://zoom.us/webinar/register/WN_29PJHD0rTEqlc3xh0Z198Q
KONTAKTPERSON: Jonas F Ludvigsson: jonasludvigsson@yahoo.com
ARRANGÖRER: Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet

* Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal. För dig som följer vår sändning via youtube går det bra att ställa frågor via kommentarsfältet på youtube alt. via SLS twitterkonto.

Figur: Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med 2020;26:1017-32


 

18/6 SFAM lunchwebinar: "Covid-19 - Vad händer med barnen?"


Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) bjuder in allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin till lunchwebinar om Covid-19. Torsdagar kl 12-13. Denna gång är fokus "COVID-19 - vad händer med barnen?"

Det finns ett stort behov av att utbyta kunskaper och erfarenheter om Covid-19 pandemin. Varmt välkomna att delta i kunskapsutbyte med tema "Covid-19 - Vad händer med barnen?".

Det är lätt att glömma barnen och ungdomarna som bara undantagsvis insjuknar i covid-19 och inte heller utgör någon stor smittorisk. Men de påverkas i högsta grad av förändringarna i vardagen med regler för social distansering, och för de sårbara ungdomarna i avgångsklasserna kan våren innebära minskade chanser till en ljusnande framtid. Dagens gäster sätter fokus på dessa frågor.

MEDVERKANDE
Anna Sarkadi, professor och ordförande i Svensk socialmedicinsk förening
Josef Milerad, docent och ordförande i Svenska skolläkarföreningen
Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, docent i global hälsa vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet samt tillträdande ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

MODERATORER
Sanna Althini, ordförande SFAM Gotland, Magnus Isacson, ordförande SFAM, Ulf Måwe, projektledare SFAMs fortbilndingsprojekt, Gunnar Carlgren, SFAMs råd för sköra äldre.

TID: 18 juni kl 12.00-13.00
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: https://zoom.us/meeting/register/tJYsc-6urj0rG9ynkrSYLUEwGF76oeedAUt7
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk förening för allmänmedicin (SFAM).

*Mötet kommer även finnas tillgängligt i efterhand via SLS youtube-kanal.


17/6 SLS webinar: Barn och hyperinflammation

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar om hyperinflammation hos barn med Covid-19 som äger rum den 17 juni kl. 12.00-13.00 via Zoom.

Barn med COVID-19 har i de allra flesta fall en mycket mild sjukdom men i några fåtal fall utvecklas en hyperinflammatorisk reaktion. Denna kan ibland likna Kawasakis sjukdom men inte alltid och sjukdomspanoramat är brett.

Ett antal fall har nu behandlats i Sverige och vi lär oss allt mer. I detta webinarium kommer vi att gå igenom nuvarande kunskapsläge, egna erfarenheter och förslag på utredning och behandling av dessa barn.

MEDVERAKANDE
Petter Brodin, Anna-Carin Horne, Stefan Berg, Maria Magnusson.

MODERATOR
Petter Brodin, barnläkare, barnreumatologiska enheten, Astrid Lindgrens barnsjukhus och docent i immunologi vid SciLifeLab & Karolinska institutet.

TID: Onsdag 17/6 kl 12.00-13.00
PLATS & ANMÄLAN*: https://zoom.us/webinar/register/WN_eC3ENbGGQeqKHBsoGcptoQ
KONTAKTPERSON: Petter Brodin petter.brodin@ki.se
ARRANGÖRER: Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet

* Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS youtube-kanal.


Se inspelningar från genomförda webinar

2020-06-16

SLS webinar: Hjärt- och kärlsjukdom covid-19 #7

Hur påverkas forskning och utveckling av Covid19? Sveriges unika förutsättningar.

Program & medverkande

Introduktion Stefan James, Henrik Engblom, Bengt Johansson
Hur klarar vi vårdskulden Björn Eriksson, HS direktör SLL
Hur ger stora forskningssatsningar frukt? Jan Nilsson, prof. VR och HLF, Lund
FoU under och efter Covid Clara Hellner, prof. FoU direktör SLL
FoU under och efter Covid Mats G Karlsson, prof. FoU direktör Örebro
Utveckling och kvalitet i vården Bertil Lindahl, prof. NPO hjärta kärl, Uppsala
Strukturerad uppföljning efter Covidvård Jonas Oldgren, prof. chef UCR Uppsala

 

2020-06-11

SFAM lunchwebinar: Primärvården efter Covid-19

Våra tre gäster presenterade nedan har alla haft starkt engagemang för att förbättra vården för de med störst vårdbehov, våra sköra äldre. I den pågående pandemin misslyckades vi initialt att skydda dem vi sade oss vilja skydda mest, med stort antal dödsfall som följd. Diskussionen pågår - hur kunde det bli så här? Kan allmänläkaren ha en annan roll i den kommunala vården än den gängse som konsultläkare? Hur ser våra gäster att krisen kan påverka utvecklingen av den nära vården.

MEDVERKANDE
Göran Stiernstedt, särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”, infektionsläkare och docent, Åke Åkesson, grundare av Borgholmsmodellen/hemsjukhuset, allmänläkare, pediatriker och infektionsläkare, Maj Rom, projektledare på SKR avseende frågor gällande sköra äldre, tidigare närvårdsöverläkare, gynekolog.

MODERATORER
Sanna Althini, ordförande SFAM Gotland,
Magnus Isacson, ordförande SFAM, Ulf Måwe, projektledare SFAMs fortbilndingsprojekt, Gunnar Carlgren, SFAMs råd för sköra äldre.

 

2020-06-04

SFAM lunchwebinar: Covid-19 och långdragna förlopp

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med SLS arrangerar webinar med  fokus på COVID-19 och långdragna förlopp.


MEDVERKANDE:
Johanna Wallensten, specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, Anna Nager, specialist i allmänmedicin, medicine doktor och ordförande för SFAMs forskningsråd,
Sonja Holmqvist och Mårten Lundén, specialister i allmänmedicin samt Laura Lundin ST-läkare i allmänmedicin, Gröndals VC.

MODERATORER: Sanna Althini från SFAM Gotland är moderator och  Magnus Isacson, ordförande i SFAM.

2020-06-03

SLS webinar: Barn, smittsamhet och Covid-19

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet arrangerar webinar om barn och smittsamhet vid Covid-19.

Medverkande: Jonas F Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI samt överläkare vid Barnkliniken på Örebro Universitetssjukhus

Moderator: Petter Brodin, barnläkare och docent i immunologi vid Karolinska institutet
Se inspelning


2020-06-03

SLS webinar: Psykisk ohälsa och Covid-19

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening arrangerar webinar om psykisk ohälsa och Covid-19.

Medverkande: Christina Dalman, professor i Psykiatrisk epidemiologi på Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, SLL, Laura Korhonen, professor i Barn och ungdomspsykiatri, centrumchef för det nationella kompetenscentret Barnafrid vid Linköpings universitet samt överläkare BUP, US, Linköping,
Ing-Marie Wieselgren, överläkare i Psykiatri och projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR.

Moderatorer: Hampus Holmer, ST-läkare i Socialmedicin, postdoc, Karolinska Institutet, Sofia Lindstrand, ST-läkare i Socialmedicin, specialistläkare i Barn- och ungdomspsykiatri, Region Östergötland

Se inpelning

2020-06-02

SLS webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #5 Trombos – Covid’s grymma ansikte

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl arrangerar  ett femte webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19 med temat: Trombos – Covid’s grymma ansikte.

Program och medverkande

 • Koagulation Anna Ågren Öl Koag mott KS
 • Lungemboli och eko Lena Forsberg Spec läk klin fys KS
 • Behandling av lungemboli Maria Bruzelius, ÖL koagulation KI
 • Kliniska manifestationer av trombos Ulf Hedin, ÖL Professor, KS
 • Cerebral trombos/emboli Bo Norrving, ÖL Professor, Lund

MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet
Mika Skeppholm, Öl Danderyd Stockholm

2020-05-28


Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svenska Läkaresällskapet arrangerar interaktivt webinarium om radiologi vid Covid-19.

Se inspelning

 

2020-05-26

 SLS Webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #4 Sjukvård i omställning -utmaningar & möjligheter

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl arrangerar ett fjärde webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19 med tema: Sjukvård i omställning - utmaningar & möjligheter.

Program och medverkande

 • HIA Mälarsjukhuset – effekter av Covid av hjärtsjukvård på länssjukhus Christina Andreae, Maria Liljeroos leg ssk HIA Mälarsjukhuset Eskilstuna
 • Att hamna i stormens öga Björn Eriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör SLL
 • Omställning kärlkirurg Carl Magnus Wahlgren, Verksamhetschef/öl/adj prof KS
 •  "Den som behåller allt, förlorar allt" Anders Ahlsson Temachef Hjärta, Kärl och Neuro Karolinska universitetssjukhuset


MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet och Lars Svennberg, Öl, Region Gävleborg

Se inspelning

 

2020-05-19

SLS webinar: Levnadsvanornas roll för hälsa och sjukdom under Covid-19 pandemin

Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening och Nätverket för Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård.


I detta seminarium kommer vi att diskutera levnadsvanornas roll för hälsa och sjukdom under pandemin och vad som kan göras på kort och lång sikt för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

MEDVERKANDE
Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet, Malin Skogström, specialist i allmänmedicin och enhetschef vid Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne, Lars Weinehall, professor vid Umeå universitet och ordförande i Nationellt Programområde för Levnadsvanor.

MODERATORER
Hampus Holmer, ST-läkare i Socialmedicin, postdoc, Karolinska Institutet,
Sofia Dahlin, specialist i Socialmedicin, Region Jönköping.

2020-05-19

SLS webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #3 När hjärtat sviktar

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl arrangerar ett tredje webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19. Denna gång är fokus när hjärtat sviktar.

Program och medverkande

 • Arytmier Viveka Frykman Kull, Överläkare Danderyds sjukhus
 • Myocardit Eva Maret, Överläkare Karolinska sjukhuset
 • Ekokardiografisk diagnostik vid Covid-19 Meriam Åström, Överläkare, Linköping
 • ECMO och andra LV assist Karl Henrik Grinnemo, Överläkare. Professor, Uppsala

MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet
Bengt Johansson, Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet

 

2020-05-15

Röntgen och covid-19

Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svenska Läkaresällskapet
inbjuder till Webinar Röntgen och covid-19.

Se inspelning

2020-05-12

SLS webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #2 När vitala funktioner sviktar

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl arrangerar in till ett andra webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19. Denna gång är fokus när vitala funktioner sviktar.

Program & medverkande

Intensivvård med hjärt-kärlfokus
Marcus Ståhlberg, Överläkare Karolinska sjukhuset Solna 

Thoraxradiologisk utredning
Evangelos Mourtos, Överläkare Akademiska sjukhuset Uppsala

Systemisk inflammatorisk reaktion
Sara Cajander, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro

Cytokinstorm
Bruna Gigante, Överläkare Karolinska sjukhuset Solna

När organen sviktar
Miklos Lipcsey, Överläkare Professor Akademiska sjukhuset Uppsala

Moderatorer: Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet och Claes Held, Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet.

 

2020-05-07

SLS webinar: Covid-19 – diagnostik, kliniskt förlopp och behandling

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk förening för Mikrobiologi, Svenska Infektionsläkarföreningen samt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.

Webinar om Covid- 19 med fokus på praktisk handläggning. Utbildningen syftar till att utbyta kunskap och erfarenheter över specialitetsgränserna med utrymme för frågor och kollegial diskussion.

Program & medverkande

Moderator:Tobias Alvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

Uppdatering från Föreningen för klinisk mikrobiologi
"Virologi och diagnostik vid COVID-19"
Tomas Bergström, Professor, överläkare, verksam vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs Universitet.

Uppdatering från Svenska Infektionsläkarföreningen
"Kliniskt förlopp och handläggning av patienter med covid-19 ur ett infektionsläkarperspektiv"
Aylin Yilmaz, docent, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Uppdatering från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård "Uppdatering av kunskapsläget med kortfattad klinisk översikt"
Magnus Brink, med dr, överläkare (anestesi/intensivvård och infektion), Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kollegial diskussion och tid för frågor
Aylin Yilmaz, docent, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,Martin Sundqvist, Överläkare, Med Dr, Universitetssjukhuset Örebro, Ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi,Tomas Bergström, Professor, överläkare, verksam vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs Universitet, Lars-Magnus Andersson, Överläkare, verksamhetschef vid Sahlgrenska sjukhuset Docent, MD, PhD, Magnus Brink, med dr, överläkare (anestesi/intensivvård och infektion), Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Christian Rylander, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Medicinskt ledningsansvarig allmän intensivvård, CIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2020-04-28

SLS webinar:Hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19 #1

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkarsällskapet och Nationella programområdet
Webinar om Covid-19 och hjärt-kärlsjukdom. Uppdatering av kunskapsläget och utbyte av erfarenheter.

Program & medverkande

Troponinstegring vid Covid19
Bertil Lindahl, Öl Professsor Uppsala

Nedgång i ACS under epidemin
David Erlinge, Öl Professsor Lund

Handläggning av STEMI
Loghman Hanareh, Öl Docent KS Stockholm

Trombosprofylax
Mika Skeppholm, Öl Danderyd Stockholm

Risk med ACE/ARB
Johan Sundstrom, Öl Professsor Uppsala

MODERATORER: Stefan James, Kardiolog Akademiska sjukhuset Uppsala och ordförande för Svenska Kardiologföreningen och Annica Ravn-Fischer, Kardiolog Sahlgrenska Göteborg och styrelseledamot Svenska Kardiologföreningen

Se inspelning


2020-04-29

SLS webinar: Smittskydd och ensamhet 
– äldres hälsa under covid-19

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening om ofrivillig ensamhet under COVID-19 pandemin
 
Äldre löper högre risk för allvarlig COVID-19 och rekommenderas att isolera sig i största möjliga utsträckning för att undvika att bli smittade. Samtidigt är social gemenskap avgörande för människors hälsa, och redan innan pandemin led många äldre av ensamhet, vilket visat sig ha påtagliga negativa konsekvenser för hälsa och välmående. Webinar om hur smittskyddsåtgärder kan kombineras med insatser för social gemenskap under och efter Covid-19 pandemin.

Medverkande

Barbro Westerholm, riksdagsledamot, docent, läkare
Ingmar Skoog, professor, överläkare, Göteborgs universitet och föreståndare för AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa
Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, Högskolan Dalarna och senior forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet
Tobias Alfvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

Moderatorer: Margareta Kristenson, professor emerita vid Linköpings universitet och ledamot i Svensk Socialmedicinsk Förening och
Hampus Holmer, postdoc på Karolinska Institutet och ledamot i Svensk Socialmedicinsk Förening.

Se inspelning

2020-04-16


SLS webinar: Läkarstudent/ung läkare under covid-19

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening

Hur kan unga läkare hjälpa till under Covid-krisen och hur förhåller man sig till de frågetecken och farhågor som debatteras? Välkommen till ett seminarium som kretsar kring sjukvård runt Covid-19.

MEDVERKANDE
Niki Shams (ordförande för Sveriges Läkarförbund-Student)
Madeleine Liljegren (ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förening) Anders Johansson (hygienläkare, Västerbotten).

MODERATORER
Hanna Jerndal och Lotta Velin, ledamöter i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening.

Se inspelning


2020-04-15

SLS webinar: Jämlik hälsa under Covid-19 pandemin

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Socialmedicinsk Förening

Det finns indikationer på att socioekonomiskt utsatta grupper löper högre risk för COVID-19. Vid detta seminarium presenteras kunskapsläget och de konkreta åtgärder som kan användas för att minimera smittspridning och konsekvenser av pandemin bland utsatta grupper. Korta presentationer av våra inbjudna experter följs av en modererad diskussion om vägen framåt.

Medverkande

Bo Burström, professor i Socialmedicin på Karolinska Institutet
Malena Lau, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen
Haibe Hussein, samordnare för hälsokommunikatörerna i Region Stockholm
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Ordförande Svensk socialmedicinsk förening
Tobias Alfvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

Moderatorer: Hampus Holmer, postdoc på Karolinska Institutet och ledamot i Svensk Socialmedicinsk Förening och Lisa Sahlin Torp, ST läkare i Socialmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.


SLS sektioner

Svensk förening för allmänmedicin

Covid-19 projekt SFAM: videomöten på torsdagar kl 12-13 under våren 2020

Sanna Althini från SFAM Gotland är moderator och Gunnar Carlgren från SFAMs råd för sköra äldre deltar som sakkunnig.

Om du har tips på bra länkar som vi kan lägga till, har frågor eller har förslag på hur vi kan göra dessa möten så bra som möjligt är du välkommen att höra av dig till projektledare Ulf Måwe eller ordförande Magnus Isacson.


Svenska Barnläkarföreningen

Här hittar ni information och presentationer från de webinar som BLF ordnat om Covid-19 hos barn.

Till BLFs hemsida


Svenska infektionsläkarföreningen

15/5 Vetenskaplig uppdatering Covid-19: Vaccin mot SARSCoV-2 och modeller för att förutsäga spridning i Sverige

Klicka här för att komma till videon

8/5 Vetenskaplig uppdatering COVID19, åtgärder för att förhindra spridning i samhället i olika faser av epidemin

Klicka här för att komma till videon

24/4 Vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och PCR baserad diagnostik.

Klicka här för att komma till videon

17/4 Vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och rational bakom åtgärder för att förhindra spridning i samhället.

Klicka här för att komma till videon

4/3 Vetenskaplig uppdatering COVID19, metoder för att hindra spridning av SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning

Klicka här för att komma till videon

27/3
Vetenskaplig uppdatering COVID19 och genomgång av laboratoriediagnostik.
Klicka här för att komma till videon.

21/3
Uppdatering om COVID-19

Klicka här för att komma till videon


Svensk Gastroenterologisk Förening

Webinar om leversjukdom under Covid-19

Se inspelning