Aktuella utbildningar om Covid-19

Här samlar vi aktuella utbildningar om Covid-19 som Svenska Läkaresällskapet och våra sektioner samt andra aktörer arrangerar. De flesta möten sänds via Zoom och går även att ses live eller i efterhand på SLS YouTube-kanal.

Kommande webinar

3/6 SLS webinar: Barn, smittsamhet och Covid-19

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar om barn och smittsamhet vid Covid-19 som äger rum den 3 juni kl. 12.00-13.00 via Zoom.

Jonas F Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI samt överläkare vid Barnkliniken på Örebro Universitetssjukhus, ger oss en uppdatering kring studierna han sammanställt i sina översiktsartiklar om Covid-19 hos barn under april och maj månad.

Läs mer här:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32430964
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202343

MODERATOR
Petter Brodin, barnläkare och docent i immunologi vid Karolinska institutet

TID: Onsdag 3/6 kl 12.00-13.00
PLATS & ANMÄLAN*: https://zoom.us/webinar/register/WN_hlCQsMqRQBy0zuCgspt4Vw
KONTAKTPERSON: Lena Hellström-Westas, lena.westas@kbh.uu.se
ARRANGÖRER: Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet

* Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS youtube-kanal.


3/6 SLS webinar: Psykisk ohälsa och Covid-19

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening bjuder in till webinar den 3 juni kl. 16.30-18.00 via Zoom.

Redan innan COVID-19-pandemin var psykisk ohälsa en av vår tids största utmaningar. Globalt står psykisk ohälsa för den största sjukdomsbördan och i Sverige är det den vanligaste anledningen till sjukskrivning.

I början av coronapandemin har fokus främst legat på att minska smittspridningen – men ett nedstängt samhälle får även andra konsekvenser, som arbetslöshet, isolering och ekonomisk kris, vilket nu börjat uppmärksammas allt mer.

Coronapandemin i sig, men även nedstängningen av samhället, riskerar leda till ökad psykisk ohälsa. I detta webinar kommer vi diskutera möjliga konsekvenser av pandemin på den psykiska hälsan i befolkningen samt hur vi kan förebygga och hantera negativa konsekvenser.

MEDVERKANDE
Christina Dalman, professor i Psykiatrisk epidemiologi på Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, SLL
Laura Korhonen, professor i Barn och ungdomspsykiatri, centrumchef för det nationella kompetenscentret Barnafrid vid Linköpings universitet samt överläkare BUP, US, Linköping
Ing-Marie Wieselgren, överläkare i Psykiatri och projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR.

MODERATORER
Hampus Holmer, ST-läkare i Socialmedicin, postdoc, Karolinska Institutet
Sofia Lindstrand, ST-läkare i Socialmedicin, specialistläkare i Barn- och ungdomspsykiatri, Region Östergötland

TID: Onsdag 3 juni kl. 16.30–18.00
ANMÄLAN*: https://zoom.us/webinar/register/WN_t_N3vSYhT_GOEgi4JtsRKw
KONTAKTPERSON: Sofia Lindstrand sofia.lindstrand@regionostergotland.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening

* Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal. För dig som följer vår sändning via youtube går det bra att ställa frågor via kommerntarsfältet på youtube alt. via twitter.


2/6 SLS webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #5 Trombos – Covid’s grymma ansikte

 

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl bjuder in till ett femte webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19 som äger rum den 2 juni kl. 16.15-17.45 via Zoom. Denna gång är temat: Trombos – Covid’s grymma ansikte.

Program och medverkande

 • Koagulation Anna Ågren Öl Koag mott KS
 • Lungemboli och eko Lena Forsberg Spec läk klin fys KS
 • Behandling av lungemboli Maria Bruzelius, ÖL koagulation KI
 • Kliniska manifestationer av trombos Ulf Hedin, ÖL Professor, KS
 • Cerebral trombos/emboli Bo Norrving, ÖL Professor, Lund

MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet
Mika Skeppholm, Öl Danderyd Stockholm

TID: Tisdag 2/6 kl 16.15–17.45
PLATS & ANMÄLAN*:https://zoom.us/webinar/register/WN_ajyR6ZtcT5ekvTQoawCV1Q
KONTAKTPERSON: Stefan James, stefan.james@ucr.uu.se
ARRANGÖRER: Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl

* Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS youtube-kanal.


28/5 Webinarium om Covid-19


Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svenska Läkaresällskapet välkomnar er till ett interaktivt webinarium om radiologi vid Covid-19.

Tid:
Den 28 maj kl. 16-17
Plats:
Zoom,  https://zoom.us/webinar/register/WN_l1ikEU6SSw65yR7060PQuQ

En stor del av tiden är avsatt för frågor kring radiologiska fynd och radiologisk hantering vid Covid-19. Frågor välkomnas! Webinariet är öppet för alla aktiva inom svensk radiologi, företrädesvis radiologer och ST-läkare inom radiologi.


Se inspelningar från genomförda webinar

2020-05-26

 SLS Webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #4 Sjukvård i omställning -utmaningar & möjligheter

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl arrangerar ett fjärde webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19 med tema: Sjukvård i omställning - utmaningar & möjligheter.

Program och medverkande

 • HIA Mälarsjukhuset – effekter av Covid av hjärtsjukvård på länssjukhus Christina Andreae, Maria Liljeroos leg ssk HIA Mälarsjukhuset Eskilstuna
 • Att hamna i stormens öga Björn Eriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör SLL
 • Omställning kärlkirurg Carl Magnus Wahlgren, Verksamhetschef/öl/adj prof KS
 •  "Den som behåller allt, förlorar allt" Anders Ahlsson Temachef Hjärta, Kärl och Neuro Karolinska universitetssjukhuset


MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet och Lars Svennberg, Öl, Region Gävleborg

Se inspelning

 

2020-05-19

SLS webinar: Levnadsvanornas roll för hälsa och sjukdom under Covid-19 pandemin

Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening och Nätverket för Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård.


I detta seminarium kommer vi att diskutera levnadsvanornas roll för hälsa och sjukdom under pandemin och vad som kan göras på kort och lång sikt för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

MEDVERKANDE
Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet, Malin Skogström, specialist i allmänmedicin och enhetschef vid Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne, Lars Weinehall, professor vid Umeå universitet och ordförande i Nationellt Programområde för Levnadsvanor.

MODERATORER
Hampus Holmer, ST-läkare i Socialmedicin, postdoc, Karolinska Institutet,
Sofia Dahlin, specialist i Socialmedicin, Region Jönköping.

2020-05-19

SLS webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #3 När hjärtat sviktar

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl arrangerar ett tredje webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19. Denna gång är fokus när hjärtat sviktar.

Program och medverkande

 • Arytmier Viveka Frykman Kull, Överläkare Danderyds sjukhus
 • Myocardit Eva Maret, Överläkare Karolinska sjukhuset
 • Ekokardiografisk diagnostik vid Covid-19 Meriam Åström, Överläkare, Linköping
 • ECMO och andra LV assist Karl Henrik Grinnemo, Överläkare. Professor, Uppsala

MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet
Bengt Johansson, Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet

 

2020-05-15

Röntgen och covid-19

Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svenska Läkaresällskapet
inbjuder till Webinar Röntgen och covid-19.

Se inspelning

2020-05-12

SLS webinar: Hjärt-kärlsjukdom vid Covid-19 #2 När vitala funktioner sviktar

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl arrangerar in till ett andra webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19. Denna gång är fokus när vitala funktioner sviktar.

Program & medverkande

Intensivvård med hjärt-kärlfokus
Marcus Ståhlberg, Överläkare Karolinska sjukhuset Solna 

Thoraxradiologisk utredning
Evangelos Mourtos, Överläkare Akademiska sjukhuset Uppsala

Systemisk inflammatorisk reaktion
Sara Cajander, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro

Cytokinstorm
Bruna Gigante, Överläkare Karolinska sjukhuset Solna

När organen sviktar
Miklos Lipcsey, Överläkare Professor Akademiska sjukhuset Uppsala

Moderatorer: Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet och Claes Held, Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet.

 

2020-05-07

SLS webinar: Covid-19 – diagnostik, kliniskt förlopp och behandling

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk förening för Mikrobiologi, Svenska Infektionsläkarföreningen samt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.

Webinar om Covid- 19 med fokus på praktisk handläggning. Utbildningen syftar till att utbyta kunskap och erfarenheter över specialitetsgränserna med utrymme för frågor och kollegial diskussion.

Program & medverkande

Moderator:Tobias Alvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

Uppdatering från Föreningen för klinisk mikrobiologi
"Virologi och diagnostik vid COVID-19"
Tomas Bergström, Professor, överläkare, verksam vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs Universitet.

Uppdatering från Svenska Infektionsläkarföreningen
"Kliniskt förlopp och handläggning av patienter med covid-19 ur ett infektionsläkarperspektiv"
Aylin Yilmaz, docent, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Uppdatering från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård "Uppdatering av kunskapsläget med kortfattad klinisk översikt"
Magnus Brink, med dr, överläkare (anestesi/intensivvård och infektion), Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kollegial diskussion och tid för frågor
Aylin Yilmaz, docent, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,Martin Sundqvist, Överläkare, Med Dr, Universitetssjukhuset Örebro, Ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi,Tomas Bergström, Professor, överläkare, verksam vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs Universitet, Lars-Magnus Andersson, Överläkare, verksamhetschef vid Sahlgrenska sjukhuset Docent, MD, PhD, Magnus Brink, med dr, överläkare (anestesi/intensivvård och infektion), Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Christian Rylander, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Medicinskt ledningsansvarig allmän intensivvård, CIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2020-04-28

SLS webinar:Hjärt- och kärlsjukdom vid Covid-19 #1

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkarsällskapet och Nationella programområdet
Webinar om Covid-19 och hjärt-kärlsjukdom. Uppdatering av kunskapsläget och utbyte av erfarenheter.

Program & medverkande

Troponinstegring vid Covid19
Bertil Lindahl, Öl Professsor Uppsala

Nedgång i ACS under epidemin
David Erlinge, Öl Professsor Lund

Handläggning av STEMI
Loghman Hanareh, Öl Docent KS Stockholm

Trombosprofylax
Mika Skeppholm, Öl Danderyd Stockholm

Risk med ACE/ARB
Johan Sundstrom, Öl Professsor Uppsala

MODERATORER: Stefan James, Kardiolog Akademiska sjukhuset Uppsala och ordförande för Svenska Kardiologföreningen och Annica Ravn-Fischer, Kardiolog Sahlgrenska Göteborg och styrelseledamot Svenska Kardiologföreningen

Se inspelning


2020-04-29

SLS webinar: Smittskydd och ensamhet 
– äldres hälsa under covid-19

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening om ofrivillig ensamhet under COVID-19 pandemin
 
Äldre löper högre risk för allvarlig COVID-19 och rekommenderas att isolera sig i största möjliga utsträckning för att undvika att bli smittade. Samtidigt är social gemenskap avgörande för människors hälsa, och redan innan pandemin led många äldre av ensamhet, vilket visat sig ha påtagliga negativa konsekvenser för hälsa och välmående. Webinar om hur smittskyddsåtgärder kan kombineras med insatser för social gemenskap under och efter Covid-19 pandemin.

Medverkande

Barbro Westerholm, riksdagsledamot, docent, läkare
Ingmar Skoog, professor, överläkare, Göteborgs universitet och föreståndare för AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa
Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, Högskolan Dalarna och senior forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet
Tobias Alfvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

Moderatorer: Margareta Kristenson, professor emerita vid Linköpings universitet och ledamot i Svensk Socialmedicinsk Förening och
Hampus Holmer, postdoc på Karolinska Institutet och ledamot i Svensk Socialmedicinsk Förening.

Se inspelning

2020-04-16


SLS webinar: Läkarstudent/ung läkare under covid-19

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening

Hur kan unga läkare hjälpa till under Covid-krisen och hur förhåller man sig till de frågetecken och farhågor som debatteras? Välkommen till ett seminarium som kretsar kring sjukvård runt Covid-19.

MEDVERKANDE
Niki Shams (ordförande för Sveriges Läkarförbund-Student)
Madeleine Liljegren (ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förening) Anders Johansson (hygienläkare, Västerbotten).

MODERATORER
Hanna Jerndal och Lotta Velin, ledamöter i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening.

Se inspelning


2020-04-15

SLS webinar: Jämlik hälsa under Covid-19 pandemin

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Socialmedicinsk Förening

Det finns indikationer på att socioekonomiskt utsatta grupper löper högre risk för COVID-19. Vid detta seminarium presenteras kunskapsläget och de konkreta åtgärder som kan användas för att minimera smittspridning och konsekvenser av pandemin bland utsatta grupper. Korta presentationer av våra inbjudna experter följs av en modererad diskussion om vägen framåt.

Medverkande

Bo Burström, professor i Socialmedicin på Karolinska Institutet
Malena Lau, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen
Haibe Hussein, samordnare för hälsokommunikatörerna i Region Stockholm
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Ordförande Svensk socialmedicinsk förening
Tobias Alfvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

Moderatorer: Hampus Holmer, postdoc på Karolinska Institutet och ledamot i Svensk Socialmedicinsk Förening och Lisa Sahlin Torp, ST läkare i Socialmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.


SLS sektioner

Svensk förening för allmänmedicin

Covid-19 projekt SFAM: videomöten på torsdagar kl 12-13 under våren 2020

Sanna Althini från SFAM Gotland är moderator och Gunnar Carlgren från SFAMs råd för sköra äldre deltar som sakkunnig.

Om du har tips på bra länkar som vi kan lägga till, har frågor eller har förslag på hur vi kan göra dessa möten så bra som möjligt är du välkommen att höra av dig till projektledare Ulf Måwe eller ordförande Magnus Isacson.


Svenska Barnläkarföreningen

Här hittar ni information och presentationer från de webinar som BLF ordnat om Covid-19 hos barn.

Till BLFs hemsida


Svenska infektionsläkarföreningen

15/5 Vetenskaplig uppdatering Covid-19: Vaccin mot SARSCoV-2 och modeller för att förutsäga spridning i Sverige

Klicka här för att komma till videon

8/5 Vetenskaplig uppdatering COVID19, åtgärder för att förhindra spridning i samhället i olika faser av epidemin

Klicka här för att komma till videon

24/4 Vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och PCR baserad diagnostik.

Klicka här för att komma till videon

17/4 Vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och rational bakom åtgärder för att förhindra spridning i samhället.

Klicka här för att komma till videon

4/3 Vetenskaplig uppdatering COVID19, metoder för att hindra spridning av SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning

Klicka här för att komma till videon

27/3
Vetenskaplig uppdatering COVID19 och genomgång av laboratoriediagnostik.
Klicka här för att komma till videon.

21/3
Uppdatering om COVID-19

Klicka här för att komma till videon


Svensk Gastroenterologisk Förening

Webinar om leversjukdom under Covid-19

Se inspelning


På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.