Debatt: ”Riktlinjerna för hälsodata är otydliga”

Regeringen uppmanas till tre krafttag för att ta vara på potentialen i Sveriges hälsodata, skriver representanter för 34 organisationer, däribland Svenska Läkaresällskapet, som står bakom en ny rapport.

Det pågår mycket arbete med att omsätta hälsodata till patientnytta och regeringens insatser för att se till att vi har ändamålsenlig teknik och regelverk är grundläggande. Men även professionens förutsättningar behöver förbättras. Integration av forskning i hälso- och sjukvården, tolkning av regelverk och implementering av ny kunskap måste bli effektivare.

Läs hela artikeln: ”Riktlinjerna för hälsodata är otydliga” Dagens Samhälle 2024-05-20

Läs rapporten: Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta