Berömvärd forskning och medicinska framsteg

Tisdagen den 8 november ägde Svenska Läkaresällskapets årshögtid rum. Under kvällen delades bland annat SLS vetenskapliga priser ut under högtidliga former. Särskilt inbjudna gäster från riksdag, myndigheter, akademi, forskarsamhället och SLS föreningar fanns med på plats för att hylla årets pristagare.

Enligt tradition öppnades Årshögtiden av Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén som inledde med att uppmärksamma Ing-Marie Wieselgren, Hans Persson och Thomas Ihre. Tre personer som under året lämnat oss och som betytt mycket för svensk hälso- och sjukvård och Svenska Läkaresällskapet.

Under kvällen delade SLS ordförande Tobias Alfvén och SLS vice ordförande Catharina Ihre Lundgren ut årets vetenskapliga priser och bland pristagarna fanns:

jonas.jpg

Professor Jonas F Ludvigsson, vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Barnkliniken på Örebro Universitetssjukhus, som tilldelades SLS äldsta pris, Jubileumspriset.

Jonas belönas för en studie som visar att behandling med låg dos acetylsalicylsyra av patienter med kronisk virushepatit ger minskad risk för utveckling av levercancer och ökad överlevnad.

lars.jpg

Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet, som tilldelades Bengt Winblads pris för framstående insatser inom molekylär geriatrik som lett till en ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom. Särskilt viktig har hans upptäckt av den Arktiska mutationen varit.

emma.jpg

Emma Holmbom,
överläkare, centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå, som tilldelades Hippokratespriset, för att hon med ett stort engagemang lyft sårbara patientgrupper inom obstetrik och gynekologi som har ett stort behov av vård och omsorg som kräver en helhetssyn.

ann.jpg

Ann Hellström
, professor, överläkare, Sektionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet, som tilldelades Gullstrands medalj i guld, för forskning inom pediatrisk oftalmologi.

Ann Hellströms forskning har bland annat lett till upptäckten att för tidigt födda barn har en låg nivå av tillväxthormonet IGF-1 och att man med hjälp av ett kombinationstillskott av fettsyror kan minska risken för synskador.

john.jpg

John Pernow, professor, överläkare, Institutionen för Medicin, avdelningen för Kardiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt doktoranden Tong Jiao, Karolinska Institutet, som tilldelades Regnells pris för artikeln: “Erytrocytes from patients with ST-elevation myocardial infarction induce cardioprotection through increased nitric oxide signalling”. Med valspråket: “There is NO business like red cell business”.

elna_marie_.jpg

Katrine Riklund
, professor vid Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper samt överläkare vid Bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, kunde tyvärr inte närvara under kvällen, tilldelades Tage Sjögrens pris. På plats för att motta priset i hennes ställe var Elna-Marie Larsson.

Katrine belönades för att hon både nationellt och internationell drivit utvecklingen av en ny bildmetodik benämnd ”Hybrid Imaging”. Metoden har utvecklats genom extensiv forskning och kombinerar radiologisk morfologi och nuklearmedicinsk molekylär funktion som bidragit till betydande förbättring och precision av diagnostik och behandling inom ett flertal sjukdomstillstånd.

sebastian.jpg

Sebastian Palmqvist, lektor, docent och överläkare, enheten för klinisk minnesforskning, Lunds Universitet, Minnesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, som tilldelades Inga Sandeborgs pris för forskning som fokuserar på att förbättra och förenkla diagnostiken kring Alzheimers sjukdom.

kristina.jpg

Kristina Malmgren, professor i neurologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, som tilldelades Ingvarpriset, för insatser för den epilepsikirurgiska forskningen i Sverige.

ulrika.jpg

Ulrika Nyhammar, distriktsläkare i Karlstad samt hållbarhetsstrateg Region Värmland, som tilldelades Hållbarhetspriset. Ulrika belönades för hennes betydande insatser med att implementera ekologisk hållbarhet inom primärvården, dels för att hon genom att arbeta både som läkare och hållbarhetsstrateg visar att läkarprofessionen utgör en naturlig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete.

charlotta.jpg

Charlotta Böiers, forskare vid avdelningen för Molekylär hematologi, Lunds universitet, som tilldelades det translationella forskningspriset för ansökan: ”Role of interferon in the initiation of MLL-AF4 associated childhood ALL”.

sara.jpg

Sara Alkner
, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sektion Onkologi, Systemisk strålterapi, Lunds universitet, som tilldelades priset för bästa vetenskapliga projektansökan: “The T-REX trial: Tailored regional external beam radiotherapy in clinically node-negative breast cancer patients with 1-2 sentinel node macrometastases”.

tack_2.jpg

Jonas F Ludvigsson höll därefter pristagarnas tack. Ett uppskattat tal som lyfte fram vikten av medicinska framsteg, forskande läkare och Läkaresällskapets viktiga roll.

heders.jpg

Under kvällen utsågs även årets hedersledamöter, Britt Skogseid och Ulf Måwe, som på betydelsefullt sätt främjat Läkaresällskapets verksamhet. På plats i salen för att motta sina diplom var Britt Skogseid och 2021 års hedersledamot Stefan Lindgren, båda tidigare ordföranden i Läkaresällskapet.  

ta_tal_2.jpg

Årshögtiden avslutades med ordförandes föredrag med titeln ”Vetenskap och fortbildning – grundvalarna för vår verksamhet i går, i dag och i morgon”.

musik.jpg

Ett uppskattat inslag under kvällen var musiken som framfördes av Fredrik Hermansson, piano, Jonas Bäckman, trummor, Jon Henriksson, bas och Lucas Krüger, sång.

middag_collage.jpg

Under den efterföljande middagen höll Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, gästernas tacktal, där Svenska Läkaresällskapets viktiga roll som tillskyndare av vetenskap och fortbildning betonades.

Fotograf: Samuel Unéus