Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga  professionsorganisation

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

För bästa möjliga hälsa för alla

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

SLS ordförande

Här samlar vi aktuella intervjuer, artiklar, uttalande och debattinlägg med SLS ordförande Tobias Alfvén.

Remissvar

Vi påverkar hälso- och sjukvårdens utvecklingen genom vårt remissarbete. Ta del av SLS inlämnade remissvar.

SLS agerar för minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.

Aktuellt