Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga  professionsorganisation

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

För bästa möjliga hälsa för alla

SLS listar fem viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor inför valet 2022

Svenska Läkaresällskapet uppmanar vårdens makthavare att lyssna på professionen för en välfungerande hälso- och sjukvård.

SLS ordförande

Här samlar vi aktuella intervjuer, artiklar, uttalande och debattinlägg med SLS ordförande Tobias Alfvén.

Remissvar

Vi påverkar hälso- och sjukvårdens utvecklingen genom vårt remissarbete. Ta del av SLS inlämnade remissvar.

SLS agerar för minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.

Aktuellt