Vikten av hälsosamma levnadsvanor inför operation

Ta del av vårt arbete för hälsosamma levnadsvanor inför operation. Det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi. När det gäller operation är ett komplikationsfritt förlopp många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat. Det som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten är tidsbegränsade interventioner i samband med kirurgi.

Webinar - Levnadsvanor inför operation

Den 23 november, 2021 höll SLS Levnadsvaneprojekt, Stark för kirurgi – stark för livet ett webinar om levnadsvanor inför operation som handlar om preoperativ optimering.

Se webinariet

Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS
Sandy Jack, anestesiolog och professor i prehabilitering, Southampton, England
Fredrik Gustavsson-Bergvall, Leg. Dietist, Uppsala
Hanne Tönnesen, professor, bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief

Moderatorer: Roger Olsson, överläkare ortopedi och projektledare Stark för kirurgi – stark för livet och Tönu Saartok, överläkare ortopedi

PROGRAM
Presentation av ERAS, Enhanced recovery after surgery. ERAS är ett initiativ för global kirurgisk kvalitetsförbättring som varit framgångsrikt.
 Aktuell forskning avseende fysisk aktivitet och nutrition inför operation.
Behandling av cancerpatienters undernäring inför operation – hur gör man i praktiken?
Metaanalys om betydelsen av de fyra levnadsvanorna; rökning, alkohol, nutrition och fysisk aktivitet inför operation.

Tiden inför en operation ska vara en förberedelsetid och inte en väntetid. Ett samlat grepp om alla levnadsvanor inför operation som en del av multimodal prehabilitering ska vara en naturlig del av hälso- och sjukvården.

Stark för kirurgi – Stark för livet

Stark för kirurgi – Stark för livet är Svenska Läkaresällskapet projekt med främsta syfte att öka patientsäkerheten vid operation genom intervention mot ohälsosamma levnadsvanor, samt att minska risken för framtida sjukdom genom att stödja bibehållandet av goda levnadsvanor.

Läs mer

Alkoholfri operation - del 1

SLS Levnadsvaneprojekt och Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerade den 18 november en webbaserad utbildning om Alkohol inför operation.
Vid det första mötestillfället presenterades hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp och i vilken grad arbetet är implementerat inom opererande kliniker.
Se inspelningen från dagen här

Alkoholfri operation - del 2

Vid det andra mötestillfället den 3 december 2020 kl. 16.00-17.30 kommer vi att gå igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende.
Se inspelningen från dagen här

Roger Olsson, medarbetare i Levnadsvaneprojektet intervjuad i SR P4 Jämtland/Härjedalen om vikten av att vara alkoholfri inför operation

Roger Olsson, ortoped och mångårig medarbetare i SLS Levnadsvaneprojekt även denna vecka intervjuad i SR P4 Jämtland/Härjedalen. Denna gång om vikten av att vara alkoholfri inför operation och om arbetet med detta som sker både regionalt och nationellt. Tillsammans med Roger medverkade även Susanne Högberg, folkhälsochef region Jämtland/Härjedalen. För att hamna rätt i sändningen, tryck på playsymbolen till vänster om "Med Emelie & Fredrik.
Lyssna på inslaget

Rökare som blir sjuka i Covid-19 löper en väsentligt större risk än icke-rökare att bli allvarligt sjuka

Roger Olsson, överläkare ortopedi och mångårig medarbetare i Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt (SLS) och projektledare för delprojektet Stark för kirurgi – Stark för livet intervjuades tillsammans med Susanne Högberg, folkhälsochef, region Jämtland-Härjedalen, i P4 Jämtland den 16 april 2020 med anledning av de studier som finns visar på att rökare som blir sjuka i Covid-19 löper en väsentligt större risk än icke-rökare att bli allvarligt sjuka.

För att hamna rätt i sändningen, tryck på playsymbolen till vänster om "Med Emelie & Fredrik".

Alkoholfri operation – förslag till patientmaterial

Att minska risken för komplikationer vid operation är en målsättning vid all kirurgi. Rökstopp är redan en etablerad rutin inför operation. Att alkoholkonsumtion kan medföra en riskökning vid kirurgi har tydligt visats. Den goda effekten av alkoholstopp för att minska komplikationsrisker har visats i flera randomiserade studier. SLS upprop tillsammans med 8 olika kirurgiska föreningar och svensk anestesiologisk förening i DN debatt fick positivt gensvar. Vi avser nu att tillsammans med de som undertecknat skrivelsen gå vidare med att öka kunskapen om vikten av att vara alkoholfri inför operation och kunskapen om vilka rutiner som krävs. I projektgruppen har vi tagit fram förslag till patientinformation. Materialet får/bör anpassas till vad som gäller lokalt.

Läs merFörslag till Patientmaterial

Exempel på personalinformation

Exempel på personalinformation avseende rök-och alkoholfri operation i Region Stockholm hittar du här https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/personalinfo_rok-o-alkoholfri-operation.pdf

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.