LiR-modellen

LiR-modellen är en arbetsmodell som bygger på att alla medarbetare i verksamheten skall kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor utifrån en gemensam kunskap om levnadsvanor inom reumatologi, samt känna till var/av vem som patienten kan få stöd i sitt förändringsarbete. För att underlätta detta har ett arbetsflöde, utbildningsmaterial, levnadsvanekörkort, och en funktionsbeskrivning för verksamhetens levnadsvaneansvariga person samt en kompetenskarta tagits fram.

LiR-modellens flöde
Funktionsbeskrivning lokalt levnadsvaneansvarig
Kompetenskartan
Kompetenskartan skrivbar
Levnadsvanekörkort

Se exempel nedan på HUR kompetenskartan kan se ut när man fyllt i de lokala rutorna.

Exempel Kompetenskarta

Utbildningsmaterialet, som är riktat till medarbetare inom reumatologi, består av 6 broschyrer och 5 filmer. Broschyrerna ger information om LiR-modellen, respektive levnadsvana (alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och rökning) samt en frågebank. Filmerna består av en introduktionsfilm som beskriver LiR-modellen, samt 1 film om respektive levnadsvana. Filmerna består av dels en teoridel där levnadsvanans betydelse för reumatiska sjukdomar beskrivs samt en ”fråga-svar”-del där vanliga frågor från patienter besvaras. Denna del skall alltså ej användas som en mall för hur ett samtal kring levnadsvanor och förändringsarbete kan se ut.

Utbildningsmaterial att ladda ned


A5-broschyr LiR
A5-broschyr Alkohol
A5-broschyr Fysisk aktivitet
A5-broschyr Matvanor
A5-broschyr Tobaksbruk
A5-broschyr Frågebank
Introduktionsfilm LiR
Film om Alkohol
Film om Fysisk aktivitet
Film om Matvanor
Film om Rökning