Levnadsvaneprojektet

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Enligt Socialstyrelsen har hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män minst en ohälsosam levnadsvana och minst 20 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen tog därför 2011 fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del i all vård och behandling. Alla som kommer i kontakt med vården ska erbjudas råd och stöd om de har ohälsosamma levnadsvanor.

Levnadsvaneprojektet initierades 2011 av Socialdepartementet via Socialstyrelsen. En andra fas inleddes hösten 2015. 

Var med och engagera dig! Hälsosamma levnadsvanor har i samhällsdebatten och media blivit alltmer uppmärksammade.

Projektledare 
Anna Kiessling
anna.kiessling@ki.se

Projektkoordinator, SLS kansli
Lilian Lindberg 
lilian.lindberg@sls.se
0733-765 300