Kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Fullmäktige 2019 biföll motionen om nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa. En arbetsgrupp inom SLS har tillsatts där Josef Milerad (som stod bakom motionen) har utsetts till ordförande samt Bo Runeson (ledamot i SLS nämnd) till vice ordförande.

Arbetsgruppen har i uppdrag:

  • att initiera en vetenskapligt förankrad tvärprofessionell kraftsamling för elevers psykiska hälsa.
  • uppmärksamma beslutsfattare på frågan och vikten av samarbete mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt skolan och dess elevvård
  • lyfta fram det medicinska perspektivet på förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • planera och genomföra ett symposium där professioner och beslutsfattare kan träffas och utveckla samarbetet.


Arbetet ska rapporteras löpande till nämnden och fullmäktige. Slutrapport ska ske våren 2021.

SLS sektioner är välkomna att skicka underlag, information eller förslag på frågor att ta upp. Mejla sls@sls.se

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa

SLS arbetsgrupp "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa" har sammanfattat ett kunskapsunderlag och presenterar en rapport med fem förslag på åtgärder för att förbättra unga psykiska hälsa. 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.