Gemensam plattform för läkemedelsfrågor

Apotekare, läkare, receptarier och sjuksköterskor för ordning och reda i läkemedelsarbetet

SLS har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund samt Vårdförbundet bildat en gemensam plattform för läkemedelsfrågor som går under namnet ”ROAr – roller och ansvar i receptkedjan”.  Samverkansgruppen ska verka för en effektiv läkemedelskedja med särskilt fokus på nyttan för patienten. 

- Alla i läkemedelskedjan måste förstå varandras roller och ansvar, och hur vi lämnar över ansvar till varandra, säger Mikael Hoffmann, en av initiativtagarna tillika ordförande för SLS kommitté för läkemedelsfrågor. Det gäller både för att få en säkrare läkemedelsanvändning i dag och för att kunna dra full nytta av nya IT-lösningar genom att finna nya och effektivare arbetssätt där vi stödjer varandra och patienten.

Några aktuella frågor som gruppen driver är:

  • Entydig ordination av utbytesgrupper
  • Dubbelriktad kommunikation vid sidan av ordination mellan ordinerande och stödjande vårdpersonal samt expedierande farmaceut
  • Nya arbetssätt inför och kring Nationell läkemedelslista


Kontaktpersoner:  
Mikael Hoffmann, ordförande SLS kommitté för läkemedelsfrågor och chef för NEPI
Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter
Ann Johansson, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Elin Karlsson, ordförande Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

ROAR-presentation