Ny gemensam plattform för läkemedelsfrågor – apotekare, läkare, receptarier och sjuksköterskor för ordning och reda i läkemedelsarbetet

Svenska Läkaresällskapet har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund samt Vårdförbundet bildat en ny gemensam plattform för läkemedelsfrågor som går under namnet ”ROAr – roller och ansvar i receptkedjan”. Samverkansgruppen ska verka för en effektiv läkemedelskedja med särskilt fokus på nyttan för patienten.

– Alla i läkemedelskedjan måste förstå varandras roller och ansvar, och hur vi lämnar över ansvar till varandra, säger Mikael Hoffmann, en av initiativtagarna tillika ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor. Det gäller både för att få en säkrare läkemedelsanvändning i dag och för att kunna dra full nytta av nya IT-lösningar genom att finna nya och effektivare arbetssätt där vi stödjer varandra och patienten.

Några aktuella frågor som gruppen driver är:

  • Entydig ordination av utbytesgrupper
  • Dubbelriktad kommunikation vid sidan av ordination mellan ordinerande och stödjande vårdpersonal samt expedierande farmaceut
  • Nya arbetssätt inför och kring Nationell läkemedelslista


Kontaktpersoner:  
Mikael Hoffmann, chef för NEPI samt ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor
Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter
Ann Johansson, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Elin Karlsson, ordförande, Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)