Kommittén för läkemedelsfrågor

SLS kommitté för läkemedelsfrågor har som uppdrag att bevaka de läkemedelsfrågor som är gemensamma för sektionerna och att bistå SLS nämnd i strategiska läkemedelsfrågor med remissyttranden.

Kommittén består av representanter från olika medlemsföreningar och sektioner.


Mikael Hoffmann (ordförande)
Specialist i infektionsmedicin och klinisk farmakologi 
VD/Chef för stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi
Tidigare läkemedelschef i Östergötland och suppleant i LFN/TLV Läkemedelsverkets nämnd för humanläkemedel
mikael.hoffmann@nepi.net

Magnus Axelsson 
Specialistläkare, med dr i klinisk farmakologi
Sektionen för klinisk farmakologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Sektionen för läkemedelslära
magnus.axelsson@vgregion.se

Jonas Bergh 
M.D., Ph.D., F.R.C.P. (London, UK)
Professor of Oncology (Mimi Althainz´donation)
DPA, Chairman Research & Education Karolinska Oncology- Cancer Centre Karolinska, Karolinska Institutet and University Hospital
helen.eriksson@ki.se

Pauline Raaschou
Bitr överläkare, specialist i klinisk farmakologi
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset samt 
Kvalitet och verksamhetsutveckling, Danderyds sjukhus
pauline.raaschou@ki.se

Eva Vikström
Överläkare, docent. Specialist i klinisk farmakologi.
Sektionschef för läkemedelsinformation, Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.


Läkemedels - och IT-frågor i ett nationellt perspektiv 

– deklaration från Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.