Klimat, hälsa och hållbar sjukvård

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård har tagit fram en policy för SLS med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen har som fortsatt uppdrag att bevaka att policyn implementeras i SLS organisation.

Policyn är framtagen av en arbetsgrupp inom SLS som tillsattes på uppdrag av SLS fullmäktige 2019 och antagen av Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Ambitionen med SLS klimatpolicy är att understryka alla de fördelar som en klimatomställning av samhälle och sjukvård har för folkhälsa, miljö och planet samtidigt som SLS förbinder sig att vidta åtgärder för att vara med och bidra i det arbetet.

I syfte att belysa kopplingen klimat och hälsa, verka för en hållbar sjukvård samt att som organisation ta ansvar för att förbättra sitt klimatavtryck ska Svenska Läkaresällskapet bland annat:

  • Årligen utlysa forskningsanslag för klimat och hälsa
  • Verka för att läkares hållbarhetsarbete ska vara meriterande
  • Sprida kunskap om klimat och hälsa
  • Minska antalet fysiska möten och införa grundregeln att inrikesresor sker via tåg
  • Upprätta policy för upphandling av varor och tjänster
  • Kartlägga energianvändningen i SLS hus i syfte att reducera energiförbrukningen och därmed klimatavtrycket.

SLS policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård

Arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård

Ordförande: Maria Wolodarski, Stockholm
Björn Fagerberg, Göteborg
Ida Persson, Malmö
Sigrid Hammarqvist, Falun
Joakim Crona, Uppsala
Lotta Velin, Lund
Hanna Jerndahl, Umeå
Anna-Theresia Ekman, Stockholm