Kommittén för Global hälsa

Kommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

Arbetar för att

  • Stimulera intresse för, och kunskap om global hälsa i Sverige
  • Främja samarbete kring global hälsa i Sverige
  • Verka för ökat politiskt fokus på global hälsa
  • Bidra till att sprida information och skapa debatt kring aktuella frågor inom global hälsa
  • Stötta och arrangera aktiviteter kring global hälsa

 

Ledamöter

Ordförande: Helena Frielingsdorf, Linköping
Anneli Ivarsson; Umeå
Anette Agardh, Lund
Anna-Theresia Ekman, studentrepresentant 
Anna Mia Ekström, Stockholm
Anna-Karin Hurtig, Umeå
Birgitta Essén, Uppsala
Johan von Schreeb, Stockholm
Max Petzold, Göteborg
Åsa Leufven, Stockholm


Fältet global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet sedan 2008. 
Vi vill att fler känner till frågornas betydelse och vad som kan göras för att förbättra hälsoläget i världen. I april 2013 arrangerade SLS konferensen Global Health - beyond 2015. Läs mer om konferensen här >>

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.