Kommittén för Global hälsa

Kommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa och hållbar utveckling i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

Kommittén arbetar för att

  • Bidra till en mer jämlik hälsa och ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och globalt, baserat på hälsa som mänsklig rättighet.
  • Stimulera intresse för, och kunskap om global hälsa och hållbar utveckling i Sverige.
  • Främja samarbete kring global hälsa inom Svenska Läkaresällskapet och i samhället i stort i Sverige och internationellt och vara en plattform för erfarenhetsutbyte och samordning kring aktuella aktiviteter, utbildning och andra initiativ inom global hälsa.
  • Verka för ökat politiskt fokus på global hälsa och hållbar utveckling på regional och nationell nivå.
  • Bidra till att sprida information och skapa debatt kring aktuella frågor inom global hälsa.
  • Stötta och arrangera aktiviteter kring global hälsa och hållbar utveckling, ur samtliga av Svenska Läkaresällskapets fyra perspektiv: vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.


Fältet global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet sedan 2008. 
Vi vill att fler känner till frågornas betydelse och vad som kan göras för att förbättra hälsoläget i världen. I april 2013 arrangerade SLS konferensen Global Health - beyond 2015.

 Läs mer om konferensen