Kommittén för Global hälsa

Kommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa och hållbar utveckling i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

Kommittén arbetar för att

  • Bidra till en mer jämlik hälsa och ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och globalt, baserat på hälsa som mänsklig rättighet.
  • Stimulera intresse för, och kunskap om global hälsa och hållbar utveckling i Sverige.
  • Främja samarbete kring global hälsa inom Svenska Läkaresällskapet och i samhället i stort i Sverige och internationellt och vara en plattform för erfarenhetsutbyte och samordning kring aktuella aktiviteter, utbildning och andra initiativ inom global hälsa.
  • Verka för ökat politiskt fokus på global hälsa och hållbar utveckling på regional och nationell nivå.
  • Bidra till att sprida information och skapa debatt kring aktuella frågor inom global hälsa.
  • Stötta och arrangera aktiviteter kring global hälsa och hållbar utveckling, ur samtliga av Svenska Läkaresällskapets fyra perspektiv: vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.

Ledamöter

Ordförande
Anna-Theresia Ekman, Stockholm
anna-theresia.ekman@ki.se

Ledamöter
Anette Agardh, Lund
Helena Nordenstedt, Stockholm
Hampus Holmer, Stockholm
Delér Shakely, Göteborg
Raman Preet, Umeå
Åsa Leufven, Stockholm
Hedda Ottesen, Norrköping
Victoria Carxon, Ystad/Skåne
Anne Ouma, Umeå
Hanna Jerndal, Umeå
Lotta Velin, Linköping
Mia Appelbäck, Lund/Malmö

Fältet global hälsa är ett prioriterat område för SLS sedan 2008. 
Vi vill att fler känner till frågornas betydelse och vad som kan göras för att förbättra hälsoläget i världen.