Kommittén för Global hälsa

Kommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

Arbetar för att

  • Stimulera intresse för, och kunskap om global hälsa i Sverige
  • Främja samarbete kring global hälsa i Sverige
  • Verka för ökat politiskt fokus på global hälsa
  • Bidra till att sprida information och skapa debatt kring aktuella frågor inom global hälsa
  • Stötta och arrangera aktiviteter kring global hälsa

 

Ledamöter

Ordförande
Helena Frielingsdorf, Linköping

Anette Agardh, Lund
Anneli Ivarsson, Umeå
Anna-Theresia Ekman, Stockholm
Anna Mia Ekström, Stockholm
Anna-Karin Hurtig, Umeå
Birgitta Essén, Uppsala
Johan von Schreeb, Stockholm
Hampus Holmer, Stockholm
Hana Awil, studentrepresentant
Max Petzold, Göteborg
Raman Preet, Umeå
Åsa Leufven, Stockholm

Fältet global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet sedan 2008. 
Vi vill att fler känner till frågornas betydelse och vad som kan göras för att förbättra hälsoläget i världen. I april 2013 arrangerade SLS konferensen Global Health - beyond 2015.

 Läs mer om konferensen

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.