Ledamöter

Kommittén har inrättats av SLS för att vara rådgivande till nämnden avseende IT-lösningar i hälso- och sjukvården.

Ordförande

Göran Petersson, seniorprofessor hälsoinformatik, eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar; doktorandhandledare, rådgivare till Region Kalmars forskningskommitté, Registercentrum Sydost (RCSO) och SKR:s Nationella arbetsgrupp för internetbaserat stöd och behandling.

Ledamöter

Mattias Agestam, överläkare, medicinskt sakkunnig, ledningsstödet, verksamhetsområde psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde. Specialist i psykiatri. Medlem i Region Stockholms Informatikråd och i Termteamet för TakeCare Stockholm-Gotland. Medlem i styrgruppen för kvalitetsregistret BipoläR. Sammankallande i Beredningsgruppen för samordnad rapportering till Patientregistret, vilken arbetar på uppdrag av SKR:s Nätverk för ledning och styrning inom psykiatrin. SLS representant i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra i Norrtälje, Med. Dr., specialist i internmedicin, lokal objektägare TakeCare och medlem i objektstyrgrupp vårdprocess och läkemedel i Region Stockholm, Regional Styrgrupp Patientsäkerhet, Region Stockholms prioriteringsråd för kunskapsstyrning samt regionalt och nationellt chefläkarnätverk, ordförande i Kvinnliga Läkares Förening.

Evalill Nilsson, med dr, universitetslektor och verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar; ordförande för Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister; medlem i forskarnätverk Digitala vårdtjänster och Nätverk för utbildning inom eHälsa. eHälsoinstitutets representant i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

Hanna Fernemark, ST-läkare i allmänmedicin på Lambohovs Vårdcentral i Linköping, Region Östergötland och doktorand vid Linköpings universitet. Min forskning handlar om primärvårdens arbetsmiljö, förändringsprocesser i arbetet och hur det påverkar läkares mående och arbetssituation. En del av forskningen berör hur läkare i primärvården upplever arbetet när de arbetar med digital verksamhet.

Veronica Milos Nymberg, med dr, specialist i allmänmedicin, kursansvarig på termin 11 läkarprogrammet Lunds Universitet. Forskare vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) i Malmö. Medlem i den tvärvetenskapliga plattformen eHealth@LU vid Lunds Universitet. Medlem i det nationella nätverket för forskning om digitala tjänster (Swedish Collaboration on Digital Care Research). Ledamot i Läkemedelsrådet i Skåne.

Anders Thurin, adjungerad ledamot för SFMI, där han är vetenskaplig sekreterare. Disputerad överläkare i klinisk fysiologi vid Norra Älvsborgs sjukhus, Trollhättan. Ledamot i flera Tk-grupper inom SIS.

Jingcheng Zhao, adjungerad ledamot. AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset; Doktorand, Enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet. 

Nira Nirmalathas, adjungerad ledamot, SLS Kandidat- och underläkarförening; underläkare, kirurgi, Blekingesjukhuset, Karlskrona; EIT Health & Medical Innovation Bootcamp alumn, arbetat med AI för tumördiagnostik, jobbat på Doctrin och vunnit Tietohack.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.