Ledamöter

Kommittén har inrättats av SLS för att vara rådgivande till nämnden avseende IT-lösningar i hälso- och sjukvården.

Ordförande

Göran Petersson, seniorprofessor hälsoinformatik, eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar; doktorandhandledare, rådgivare till Region Kalmars forskningskommitté, Registercentrum Sydost (RCSO) och SKR:s Nationella arbetsgrupp för internetbaserat stöd och behandling.

Ledamöter

Ragnberth Helleday, överläkare, Med Dr, Specialist i lungmedicin och allergisjukdomar, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. CMIO (medicinskt informationsansvarig), Objektägare vårdsystem, Enheten för eHälsa, VO Digitalisering och service, Region Västerbotten. Norra regionens representant i NSG Strukturerad Vårdinformation inom Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Region Västerbottens representant i regionalt eHälsoråd med Umeå Universitet och Umeå kommun samt i Socialstyrelsens nationella referensgrupp för gemensam informationsstruktur.

Mattias Agestam, överläkare, medicinskt sakkunnig, ledningsstödet, verksamhetsområde psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde. Specialist i psykiatri. Medlem i Region Stockholms Informatikråd och i Termteamet för TakeCare Stockholm-Gotland. Medlem i styrgruppen för kvalitetsregistret BipoläR. Sammankallande i Beredningsgruppen för samordnad rapportering till Patientregistret, vilken arbetar på uppdrag av SKR:s Nätverk för ledning och styrning inom psykiatrin. SLS representant i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra i Norrtälje, Med. Dr., specialist i internmedicin, lokal objektägare TakeCare och medlem i objektstyrgrupp vårdprocess och läkemedel i Region Stockholm, Regional Styrgrupp Patientsäkerhet, Region Stockholms prioriteringsråd för kunskapsstyrning samt regionalt och nationellt chefläkarnätverk, ordförande i Kvinnliga Läkares Förening.

Evalill Nilsson, med dr, universitetslektor och verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar; ordförande för Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister; medlem i forskarnätverk Digitala vårdtjänster och Nätverk för utbildning inom eHälsa. eHälsoinstitutets representant i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

Hanna Fernemark, ST-läkare i allmänmedicin på Lambohovs Vårdcentral i Linköping, Region Östergötland och doktorand vid Linköpings universitet. Min forskning handlar om primärvårdens arbetsmiljö, förändringsprocesser i arbetet och hur det påverkar läkares mående och arbetssituation. En del av forskningen berör hur läkare i primärvården upplever arbetet när de arbetar med digital verksamhet.

Veronica Milos Nymberg, med dr, specialist i allmänmedicin, kursansvarig på termin 11 läkarprogrammet Lunds Universitet. Forskare vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) i Malmö. Medlem i den tvärvetenskapliga plattformen eHealth@LU vid Lunds Universitet. Medlem i det nationella nätverket för forskning om digitala tjänster (Swedish Collaboration on Digital Care Research). Ledamot i Läkemedelsrådet i Skåne.

Claudia Ehrentraut, adjungerad ledamot för SFMI, där hon är vice ordförande. Hälsoinformatiker på Karolinska universitetssjukhuset.

Jingcheng Zhao, adjungerad ledamot. AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset; Med dr., Enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet. 

Nor Kanani, adjungerad ledamot, SLS Kandidat- och underläkarförening.