Ledamöter

Kommittén har inrättats av SLS för att vara rådgivande till nämnden avseende IT-lösningar i hälso- och sjukvården.

Ordförande

Göran Petersson, seniorprofessor hälsoinformatik, eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar; doktorandhandledare, rådgivare till Region Kalmars forskningskommitté, Registercentrum Sydost (RCSO) och SKR:s Nationella arbetsgrupp för internetbaserat stöd och behandling.

Ledamöter

Mattias Agestam, överläkare, medicinskt sakkunnig, ledningsstödet, verksamhetsområde psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde. Specialist i psykiatri. Medlem i Region Stockholms Informatikråd och i Termteamet för TakeCare Stockholm-Gotland. Medlem i styrgruppen för kvalitetsregistret BipoläR. Sammankallande i Beredningsgruppen för samordnad rapportering till Patientregistret, vilken arbetar på uppdrag av SKR:s Nätverk för ledning och styrning inom psykiatrin. SLS representant i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra i Norrtälje, Med. Dr., specialist i internmedicin, lokal objektägare TakeCare och medlem i objektstyrgrupp vårdprocess och läkemedel i Region Stockholm, Regional Styrgrupp Patientsäkerhet, Region Stockholms prioriteringsråd för kunskapsstyrning samt regionalt och nationellt chefläkarnätverk, ordförande i Kvinnliga Läkares Förening.

Anne Björk, Distriktsläkare, Med dr, Gottsunda vårdcentral, Uppsala, Ordförande SFAM Uppsala, Styrelseledamot Upplands allmänna läkarförening

Evalill Nilsson, med dr, universitetslektor och verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar; ordförande för Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister; medlem i forskarnätverk Digitala vårdtjänster och Nätverk för utbildning inom eHälsa. eHälsoinstitutets representant i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

Anna Rossander, ledamot
Informatiker vid programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö, Västra Götalandsregionen. Doktorand med fokus på interoperabilitet och Snomed CT vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet Specialist i urologi (FEBU). SLS representant i E-hälsomyndighetens expertgrupp för Nationella Gemensamma Specifikationer.

Maria Hägglund, adjungerad ledamot, sektionen för medicinsk informatik, ordförande SFMI; universitetslektor i implementeringsforskning och docent i hälsoinformatik, Uppsala MedTech Science & Innovation, Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset; ordförande EFMI’s Working Group Citizen Health Data, medlem i DOME-nätverket samt forskarnätverk digitala vårdtjänster. Uppsala Universitets representant i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

Jingcheng Zhao, adjungerad ledamot. AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset; Doktorand, Enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet. 

Nira Nirmalathas, adjungerad ledamot, SLS Kandidat- och underläkarförening; underläkare, kirurgi, Blekingesjukhuset, Karlskrona; EIT Health & Medical Innovation Bootcamp alumn, arbetat med AI för tumördiagnostik, jobbat på Doctrin och vunnit Tietohack.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.