Kunskapsunderlag

Underlag från arbetsgruppen

2022-02-25
Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om kunskapsstyrning har tagit fram en underlagspromemoria för att ge en snabb introduktion till, och kartläggning av, regionernas system för kunskapsstyrning och att länka till relevanta delar av kunskapsstyrningssystemet hemsidan för ytterligare information och fördjupning.
 
Läs & ladda ned här