Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Ordförande:
Mikael Sandlund, professor
Psykiatriska kliniken, Umeå Universitet
mikael.sandlund@umu.se


Övriga ledamöter:
Anders Castor, överläkare
Barnkliniken, Skånes universitetssjukhus Lund
anders.castor@med.lu.se

Leila Tamaddon, Specialistläkare i allmänmedicin och magister i den praktiska kunskapens teori, Stockholm
leila.tamaddon@gmail.com

Erik Björck, Klinisk genetik, KI

Marit Karlsson, adj universitetslektor
Geriatrik, LAH/Linköping
marit.karlsson@liu.se

Tiit Mathiesen, adj professor
Neurokirurgi, Karolinska universitetssjukhuset Solna
tiit.mathiesen@sll.se

Ann-Kristin Rönnberg, överläkare
Kvinnokliniken, Örebro Universitetssjukhus
ann-kristin.ronnberg@regionorebrolan.se

Caroline Starlander, överläkare
Anestesi- och intensivvård, Östersunds sjukhus
caroline.starlander@regionjh.se

Allmänhetens representanter:
Anders Bremer, Linnéuniversitetet, Växjö
anders.bremer@lnu.se

Ulrika Sandén, jurist
Örebro universitet
ulrika.sanden@umu.se

Ragnar Levi, medicinjournalist och redaktör
Stockholm
ragnar.levi@gmail.com

Adjungerade ledamöter:
Johan Nilsson (Kandidat- och underläkarföreningen)
Lunds universitet
johan.johnil.nilsson@gmail.com

Niklas Juth, universitetslektor och docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet
niklas.juth@ki.se

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.