Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Ordförande:
Mikael Sandlund, professor
Psykiatriska kliniken, Umeå Universitet
mikael.sandlund@umu.se

Övriga ledamöter:
Anders Castor, överläkare
Barnkliniken, Skånes universitetssjukhus Lund
anders.castor@med.lu.se

Leila Tamaddon, Specialistläkare i allmänmedicin och master i den praktiska kunskapens teori, Stockholm
leila.tamaddon@gmail.com

Erik Björck, Överläkare, Docent Klinisk genetik,
Karolinska Universitetssjukhuset
erik.bjorck@ki.se

Madhuri Gogineni, internmedicin, Stockholms Sjukhem Palliativt Centrum
madhuri@berglind.eu

Magnus Tisell, Överläkare, Docent Neurokirurgen på Västra Götalandsregionen
magnus.tisell@vgregion.se

Ann-Kristin Rönnberg
, överläkare
Kvinnokliniken, Örebro Universitetssjukhus
ann-kristin.ronnberg@regionorebrolan.se

Caroline Starlander, överläkare
Anestesi- och intensivvård, Östersunds sjukhus
caroline.starlander@regionjh.se

Allmänhetens representanter:

Ragnar Levi, medicinjournalist och redaktör
Stockholm
ragnar.levi@gmail.com

Lotta Wendel, universitetsadjunkt, Malmö
lotta.wendel@mau.se

Cecilia Lundmark, Leg SSk MSc/Etisk vägledare, Göteborg
cecilia.lundmark@vgregion.se

Adjungerade ledamöter:

Johan Nilsson (Kandidat- och underläkarföreningen)
Lunds universitet
johan.johnil.nilsson@gmail.com

Niklas Juth, universitetslektor och docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet
niklas.juth@ki.se

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.