Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Ordförande:
Anders Castor, överläkare, sektionschef Barnonkologi, Skåne
anders.castor@med.lu.se

Ledamöter:
Leila Tamaddon, specialistläkare i allmänmedicin och master i den praktiska kunskapens teori, Stockholm
leila.tamaddon@gmail.com

Erik Björck
, överläkare, docent klinisk genetik, Stockholm
erik.bjorck@ki.se

Madhuri Gogineni,
internmedicin, Stockholm
madhuri@berglind.eu

Magnus Tisell, överläkare, docent Neurokirurgen, Västra Götalandsregionen
magnus.tisell@vgregion.se

Anke Zbikowski,
överläkare obstetrik och gynekologi, Jönköping
anke@zbikowski.se

Jenny Lindberg, överläkare internmedicin, Skåne
jenny.lindberg@med.lu.se

Eva Hannerz Schmidtke, biträdande överläkare anestesi- och intensivvård, Uppsala
eva.schmidtke@akademiska.se

Allmänhetens representanter:

Katti Björklund, journalist, Stockholm
katti_bjorklund@hotmail.com

Lotta Wendel, universitetslektor i medicinsk rätt, Malmö
lotta.wendel@mau.se

Cecilia Lundmark, Leg SSk MSc/Etisk vägledare, Göteborg
cecilia.lundmark@vgregion.se

Adjungerade ledamöter:
Axel Edman, SLS kandidat- och underläkarförening, Jönköping
etik@slskuf.se

Niklas Juth
, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala
niklas.juth@ki.se