Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Ordförande:
Anders Castor, barnonkologi, Skåne

Ledamöter:
Panteha Hatefi, allmänmedicin, Stockholm
Erik Björck, klinisk genetik, Stockholm
Madhuri Gogineni, internmedicin, Stockholm
Magnus Tisell, neurokirurgi, Västra Götalandsregionen
Anke Zbikowski, obstetrik och gynekologi, Jönköping
Jenny Lindberg, internmedicin, Skåne
Eva Hannerz Schmidtke, anestesi- och intensivvård, Uppsala

Allmänhetens representanter:
Katti Björklund, journalist, Stockholm
Lotta Wendel, jurist, Skåne
Cecilia Lundmark, sjuksköterska, Göteborg

Adjungerade ledamöter:
Jasmin Lundqvist, SLS Kandidat- och underläkarförening, Stockholm
Niklas Juth, filosofi, Uppsala