Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Ordförande:
Mikael Sandlund, professor
Psykiatriska kliniken, Umeå Universitet
mikael.sandlund@umu.se

Övriga ledamöter:
Anders Castor, överläkare
Barnkliniken, Skånes universitetssjukhus Lund
anders.castor@med.lu.se

Leila Tamaddon,
specialistläkare i allmänmedicin och master i den praktiska kunskapens teori, Stockholm
leila.tamaddon@gmail.com

Erik Björck
, överläkare, docent klinisk genetik,
Karolinska Universitetssjukhuset
erik.bjorck@ki.se

Madhuri Gogineni,
internmedicin, Stockholms Sjukhem Palliativt Centrum
madhuri@berglind.eu

Magnus Tisell, överläkare, docent Neurokirurgen, Västra Götalandsregionen
magnus.tisell@vgregion.se

Anke Zbikowski,
överläkare obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Caroline Starlander
, överläkare
anestesi- och intensivvård, Östersunds sjukhus
caroline.starlander@regionjh.se

Allmänhetens representanter:
Ragnar Levi, medicinjournalist och redaktör
Stockholm
ragnar.levi@gmail.com

Lotta Wendel
, universitetsadjunkt, Malmö
lotta.wendel@mau.se

Cecilia Lundmark, Leg SSk MSc/Etisk vägledare, Göteborg
cecilia.lundmark@vgregion.se

Adjungerade ledamöter:
Hanna Jerndal (Kandidat- och underläkarföreningen)
Umeå


Niklas Juth
, universitetslektor och docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet
niklas.juth@ki.se