Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med

SLS kommenterar Socialstyrelsens plan för hantering av ”vårdskulden”
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov som orsakats av covid-19. Socialstyrelsen presenterade förra veckan en plan för arbetet. Planen har tagits fram i nära samverkan med SKR och regionerna.

Läs mer

Assisterat döende splittrar läkarkåren: "En laddad fråga"
Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation om dödshjälp i Dagens Nyheter. ”Det är inte bara en fråga för professionen utan kräver ett samhälleligt ställningstagande”. Ur en medicinsk-etisk synpunkt är frågan om assisterat döende mer komplicerad än att kategoriskt säga att läkare ”alltid ska, och aldrig får” i de här sammanhangen, menar han.

Läs artikeln


Prioriteringar i sjukvården
Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden".

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar
Etikdelegationen anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren.

Läs mer


Medicinska åldersbedömningar
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik bevakar frågan om medicinska åldersbedömningar sedan flera år och har efterlyst en oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell och nationell forskning.

Läs mer

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.