Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

För en hälso- och sjukvård med hög etisk medvetenhet och med patientens behov i centrum.

Etik

Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Etikdagen 2021 - Post(?)pandemins etik

Etik, SLS

Svenska Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag måndagen den 29 november 2021. Dagen kommer att hållas digitalt.

Covid-19 och etiska aspekter

Den pågående coronaviruspandemin väcker flera betydande etiska, juridiska och praktiska utmaningar, för såväl individen som samhället. SMER har samlat länkar till material som behandlar etiska aspekter av covid-19 pandemin.

 

Etiska riktlinjer

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska riktlinjer som vägledning och stöd i läkarens vardag.

Etiska uttalanden

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska uttalanden som vägledning och stöd i läkarens vardag.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.