SLS Forskarmånader

Ansökningsperiod 1 december 2021 - 1 februari 2022

Behörighet
SLS Forskarmånader kan sökas av medlemmar som är läkare och  disputerat för högst 7 år sedan. Stipendiet kan endast sökas för forskning i Sverige. Stipendiet ska möjliggöra att efter disputation kunna vara tjänstledig för att bedriva forskning.

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Medlemsavgift för 2022 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2022. CV måste finnas upplagt på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte längre tillgång till ”Mina sidor”.

Villkor
Stipendiebeloppet uppgår till maximalt 75 000 kr per månad för heltidsforskning. SLS Forskarmånader kan inte kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse från SLS. Forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst en månad och högst två månader. Ansökan om forskarstipendium kan ske tidigast sex månader före disputation. Godkännande från etikprövningsnämnd ska finnas för projektet.

Beviljande & redovisning 
Besked om stipendium lämnas via e-post under senare delen av juni månad. Stipendiet är tillgängligt från och med september ansökningsåret. Tilldelat stipendium ska vara rekvirerat senast 31 december samma år som det beviljats, och ska rekvireras på särskilt formulär till personligt konto. Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Vid ansökan tidigast sex månader före disputation ska även intyg om godkänd disputation skickas in tillsammans med rekvisitionen för att utbetalning ska ske.

Redovisning ska göras i själva ansökan senast 1 månad efter forskningsperiodens slut. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00. 
Till ansökningssystemet  

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

 

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.