Forskningsvistelse

Ansökningsperiod: 15 augusti - 15 maj

Resebidrag för forskningsvistelse kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare som är medlem i SLS. Bidraget avser att stödja forskning utomlands som sökande inte kan göra vid heminstitutionen/sjukhuset. Forskningsvistelsen ska pågå under en sammanhållen period (i normalfallet minst 14 dagar) vid en utländsk institution.

En sammanfattning av projektplanen och en redogörelse av den kliniska relevansen eller förankringen ska göras i ansökan och det ska framgå varför forskningsvistelse utomlands är nödvändigt för projektet. Av ansökan ska det klart framgå att sökanden har haft kontakt med gästinstitutionen genom att en personlig inbjudan eller motsvarande bifogas ansökan. I inbjudan ska det framgå vad sökande ska göra under forskningsvistelsen och under vilken tidsperiod.

I ansökan ska uppges om medel sökts och eventuellt beviljats från annat håll för samma resa. Om bidrag från annat håll beviljas, efter ansökans inskickande, ska detta meddelas Svenska Läkaresällskapet.

Resor för examensarbeten (projektarbeten) i grundutbildningen erhåller som regel inget bidrag. Undantag kan göras i fall där arbetet tydligt är en del i ett sammanhållet forskningsprojekt som bedrivs av sökanden.

Bidrag för forskningsvistelse kan inte kombineras samtidigt med Post doc-stipendium från SLS.

Personlig inbjudan eller motsvarande där det tydligt framgår att sökande haft kontakt med gästinstitutionen ska bifogas ansökan.

För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48.000 kronor. Beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar.

För forskningsvistelse kortare än 1 månad är schablonbeloppet maximalt 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12.000 kronor för resor till övriga världen.

Välkommen att ansöka i vårt ansökningssystem Researchweb!  Till ansökningssystemet

 Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier! Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

 Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.