2017-års pristagare

En av Svenska Läkaresällskapets viktigaste, och trevligaste uppgifter är att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Det har vi möjlighet att göra tack vare generösa donationer genom årens lopp.

Jubileumspriset 150.000 kr och SLS sekelmedalj i silver


Marcus Lind

Prismotivering: Docent Marcus Lind, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgsuniversitet, har genomfört flera betydande studier kring diabetessjukdomarna som fått stor uppmärksamhet. Genom epidemiologiska studier av typ1 och typ2 diabetes avser Marcus Lind nu att fokusera på följdsjukdomar och mortalitet i samband med diabetes. För att hitta bättre behandlings-metoder bedriver han också kliniska studier, bl.a. kring implanterade sensorer som kontinuer-ligt mäter blodsockernivån och som därmed kan vägleda patientens medicinering. Marcus Lind tilldelas 2017 års pris för en omfattande registerstudie kring typ 1 diabetes publicerad 2014 i New England Journal of Medicine. Studien visade att trots flera nya behandlingar har patienter med typ 1 diabetes fortfarande en väsentligt högre risk att avlida i exempelvis hjärtkärlsjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt. Kunskapen är utomordentligt viktig för inriktningen av kommande behandlingsstudier.” Mer om pristagaren >>

Alvarengas pris 50.000 kr

Simon Timpka

Simon Timpka, Lunds Universitet, Malmö och Harvard Medical School, Boston USA, får priset för artikeln
"The consequence of adapting human pregnancy to an adverse environment: Implications of ancestral placental malaria for pregnancy complications and cardiovascular disease."
Valspråk: ”Miljön under forna graviditeter bör användas för att bättre förstå komplexa sjukdomar.”

Ingvarpriset, 10.000 kr och
SLS 200-års medalj i brons

Bengt Linderoth

Bengt Linderoth, professor emeritus vid Karolinska Institutet får priset med motiveringen: Bengt Linderoth har under 30 år studerat mekanismer för effekten av ryggmärgsstimulering på neuropatisk och ischemisk smärta både djurexperimentellt och i kliniska studier i samarbete med kollegor nationellt och internationellt. Hans vetenskapliga publikationer omfattar tillsammans mer än 200 artiklar och bokkapitel och Bengt Linderoth är fortfarande mycket engagerad i forskning och utveckling av ryggmärgsstimulering för etablerade och nya indikationer.
Professor Linderoth får Ingvarpriset för mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering som bidragit till stor nytta och glädje för många patienter med behandlingsbar refraktär smärta.

Ellis och Ivar Janzons pris, 70.000 kr

Priset delas av två forskare:

Enikö Sonkoly

Enikö Sonkoly, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset belönas för hennes framstående forskningsarbete kring betydelsen av microRNA för utvecklingen av psoriasis

och

Liv Eidsmo

Liv Eidsmo, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna belönas för hennes innovativa arbete rörande immunceller i huden och deras relevans för inflammatoriska hudsjukdomar som vitiligo och psoriasis.

 

 

Lennmalms pris, 25.000 kr
och Lennmalms medalj i silver

Priset delas av två forskare:

Joachim Burman

Joachim Burman, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
Prismotivering: "för hans gedigna och långsiktiga arbete med hematopoetisk stamcellsbehandling vid multipel skleros sammanfattat i en doktorsavhandling med titeln
- curing multiple sclerosis
och

Mo Wang

Mo Wang, Avdelningen för försäkringsmedicin, KI.
Prismotivering: "för hennes gedigna arbete för att få kunskap om framtida situation för sjukskrivna personer, med fokus på psykisk sjuklighet och suicidalt beteende. Trots att sjukskrivning är vanligt inom svensk sjukvård är kunskapen om vad detta kan innebära för patienten mycket begränsad. Mo Wang har i sin avhandling studerat detta för olika sjukskrivningsdiagnoser i flera stora prospektiva, populationsbaserade kohortstudier, där hon kunnat justera för ett stort antal möjliga störfaktorer. Doktorsavhandlingen har titeln: Sicklness absence – subsequent psychiatric morbidity and suicidal behavior.”

Erna Ebelings pris, 30.000 kr

Anders Eklund

Professor Anders Eklund, Institutionen för stålningsvetenskaper och medicinsk teknik, Umeå Universitet och Centrum för medicinsk teknik och stålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns landsting
Anders Eklund får priset för sin framstående forskning och viktiga innovationer gällande fysiologiska tryck och flöden främst inomögonområdet och inom det centrala nervsystemet. Uppmärksammas bör att den högklassiga forskningen har haft stor patientnytta och resulterat i nya produkter och företag.

Priskommitté för priset: Sektionen för medicinsk teknik och fysik
Priset delas ut vid sektionens Medicinteknikdagar i Västerås den 10 oktober 2017.

Bengt I Lindskogs språkpris, 30.000 kr

Nils Uddenberg

Pristagare: Nils Uddenberg, Lund

Motivering: ”I en tid när journaltext ska läsas av patienter och kraven på medicinsk information till allmänheten ökar ser Läkaresällskapets Språkkommitté ett stort värde i att kunskap om medicinsk verksamhet sprids på ett språk som förstås utanför den medicinska fackkretsen. Nils Uddenberg är en förgrundsfigur i strävan att med det vårdade allmänspråket förmedla kunskap om den medicinska vetenskapen”.

Bästa projektansökan, 100.000 kr

Petter Brodin

Priset för bästa projektansökan, 100 000 kronor, går i år till Petter Brodin, läkare och forskarassistent på Science for Life Laboratory, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet Solna, för projektet ”A systems biology approach to monitoring the immune system in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation”.

 

Translationella priset, 100.000 kr

Janet Cunningham

Det Translationella priset, 100 000 kronor, går i år till Janet Cunningham,  läkare och forskare vid Allmänpsykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala, för projektet ”Immunopsychiatry and the biology of severe mental illness”.