Åtta programkoncept

Under 2019 lanserar SLS en ny och uppdaterad programverksamhet för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

1. SLS på turné

En gång per termin arrangeras ett aktuellt vetenskapligt program nationellt i samarbete med lokala läkaresällskap samt Kandidat- och underläkar-föreningen spridda över landet.  

Exempelvis: Linköping den 4/11 2019 då vi välkomnar er till en eftermiddag-kväll på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Linköping.

2. SLS fortbildningsdagar

SLS delegationer, kommittéer och vetenskapliga sektionerna arrangerar fortbildningsdagar i SLS hus för kollegor i den egna och andra specialiteter. Dagarna spelas in och sänds live på SLS YouTube-kanal för de medlemmar som inte kan delta på plats.

Exempelvis: Preventionsdagen, Etikdagen, eHälsodagen, Chefsläkarutbildningen samt sektionsdagar.

3. SLS på sektionernas årsmöten/veckor

SLS kommer att öka närvaron under sektionernas årsmöten och särskilda fortbildningsveckor och bidrar gärna med program.

Exempelvis: SLS medverkar med program under Svenska Psykiatrikongressen samt Svensk allmänmedicinsk kongress.

4. SLS fortbildning på webben

Under året lanseras seminarieserien ”SLS Lege Artis” som lyfter sjukdomar som berör hela läkarkåren. Ett filmat panelsamtal med moderator samt experter om hjärtsvikt i samarbete med SLS sektion för kardiologi är under produktion och kommer att nås via medlemsinlogg på SLS hemsida. SLS lanserar även en podcast om global hälsa och hållbar utveckling.

5. SLS Berzeliussymposier

Ett Berzeliussymposium är en internationell, vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska frågor. Föreläsningarna hålls av utländsk och svensk expertis och vänder sig till läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade. Ämnet ska vara av stor betydelse för sjukvården och svensk forskning ska ha bidragit väsentligt inom området. Förslag till ämnen lämnas av SLS sektioner eller enskilda medlemmar via en sektion.

Exempelvis:

BZ 102: Dysphagia-Difficulty swallowing A point of care clinical quide 23-24/4 2020, Malmö

BZ 103: Swedish Global Health Conference - Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, 11-12/11 2020, Malmö/Lund.

6. SLS Premiumresor

Fortbildningskurser inom olika ämnesområden inom och utom Sveriges gränser. En unik möjlighet att ta del av ny kunskap samtidigt som du ges möjlighet att lära känna en ny plats och nya kollegor. Resorna, som kan ha olika tema och innehåll, arrangeras i egen regi, eller i samarbete med t ex en sektion. Den första går till Korsika och välkomnar deltagare från alla specialiteter.

7. SLS Kandidat- och underläkarförening

Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, Malmö/Lund och Örebro. KUF arrangerar utbildningsaktiviteter som EKG-workshops, en nationell årlig global hälso-vecka, master classes, panelsamtal och debatter.

8. SLS debatter och Konst & Läkekonst

Aktuella debatter i heta ämnen som rör hälso- och sjukvårdens utveckling arrangeras regelbundet i SLS hus och sänds även på YouTube. Programserien Konst & Läkekonst belyser sjukdomars betydelse för konstnärers skapandeprocess och verk och framförs av läkare, författare, musiker eller andra konstnärer.

Exempelvis:

Konst & Läkekonst: Om läkemedelsförfalskning genom tiderna 15/10 2019

Konst & Läkekonst: Läkekonst – Berättarkonst – Diktkonst – en specialistläkare möter en litteraturspecialist 26/11 2019.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.