SLS programkoncept

Utbildning och fortbildning för läkare över specialitetsgränserna.

1. SLS på turné

En gång per termin arrangeras ett aktuellt vetenskapligt program nationellt i samarbete med lokala läkaresällskap samt Kandidat- och underläkar-föreningen spridda över landet. 

2. SLS fortbildningsdagar

SLS delegationer, kommittéer och vetenskapliga sektionerna arrangerar fortbildningsdagar i SLS hus för kollegor i den egna och andra specialiteter. Dagarna spelas in och sänds live på SLS YouTube-kanal för de medlemmar som inte kan delta på plats.

Exempelvis: Preventionsdagen, Etikdagen, eHälsodagen, Chefsläkarutbildningen samt sektionsdagar.

3. SLS på sektionernas årsmöten/veckor

SLS kommer att öka närvaron under sektionernas årsmöten och särskilda fortbildningsveckor och bidrar gärna med program.

4. SLS webinarserie

SLS arrangerar webbinarier inom skilda ämnen i samarbete med SLS sektioner/medlemsföreningar.  SLS har även en podcast om global hälsa och hållbar utveckling.

5. SLS Berzeliussymposier

Ett Berzeliussymposium är en internationell, vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska frågor. Föreläsningarna hålls av utländsk och svensk expertis och vänder sig till läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade. Ämnet ska vara av stor betydelse för sjukvården och svensk forskning ska ha bidragit väsentligt inom området. Förslag till ämnen lämnas av SLS sektioner eller enskilda medlemmar via en sektion.

6. SLS Premiumresor

Fortbildningskurser inom olika ämnesområden inom och utom Sveriges gränser. En unik möjlighet att ta del av ny kunskap samtidigt som du ges möjlighet att lära känna en ny plats och nya kollegor. Resorna, som kan ha olika tema och innehåll, arrangeras i egen regi, eller i samarbete med t ex en sektion. Den första går till Korsika och välkomnar deltagare från alla specialiteter.

7. SLS Kandidat- och underläkarförening

Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, Malmö/Lund och Örebro. KUF arrangerar utbildningsaktiviteter som EKG-workshops, en nationell årlig global hälso-vecka, master classes, panelsamtal och debatter.

8. SLS debatter och Konst & Läkekonst

Aktuella debatter i heta ämnen som rör hälso- och sjukvårdens utveckling arrangeras regelbundet i SLS hus och sänds även på YouTube. Programserien Konst & Läkekonst belyser sjukdomars betydelse för konstnärers skapandeprocess och verk och framförs av läkare, författare, musiker eller andra konstnärer.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.