Berzeliussymposium 107: Läkares fortbildning

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar alla till Berzeliussymposium 107 om fortbildning som arrangeras den 26 september under kongressen Framtidens Specialistläkare på Malmö Arena.

Inbjudna nationella och internationella experter medverkar i ett fullmatat heldagsprogram som lyfter det absolut senaste inom området kring yrkeslivslångt lärande, med fokus på hur fortbildning bestäms och levereras samt dokumenteras och följs upp. Fortbildningsdagen avslutas med en spännande paneldebatt om hur kontinuerlig fortbildning  kan bli en integrerad del i den dagliga hälso- och sjukvården.

Organisations kommitté
Hans Hjelmqvist, professor, ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning, Stefan Lindgren, professor samt Peter Svensson, professor, Lunds universitet.

Medverkande
Magnus Hultin, docent , Umeå universitet
Pelle Gustafsson, docent, LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)
Kerstin Nilsson, professor, ordförande i SBU:s nämnd
Stefan James, professor, Uppsala universitet
Johan Bjarby, dr, Södersjukhuset
Henrik Wallentin, dr, Skånes universitetssjukhus
Peter Elbe, dr, SPUR Lipus
Niklas Ekerstad, docent, Hippokratesrevisionen Svenska Läkaresällskapet
Emelie Hultberg, dr, Sveriges läkarförbund
Michael Bergström, dr, SKR (Sveriges kommuner och Regioner)
David Gordon, professor, World Federation Medical Education
Unchechukwu Arum, dr, European Junior Doctors

Säkra din plats – anmäl dig redan idag!
Berzeliussymposiet arrangeras helt utan vinstsyfte till ett kraftigt reducerat pris 1 500 kr exkl moms, inkl fika & lunch samt after work.
Begränsat antal platser, först till kvarn principen gäller!

Anmälan via www.framtidenslakare.se

Program

                                   
08.30-08.35 Welcome and short introduction. Prof Hans Hjelmqvist               Svenska Läkaresällskapet.

Block I “Why is professional life-long learning essential for quality and development of health care? A national and international perspective” (English)

08.35-08.50 A Swedish perspective. Prof Stefan Lindgren, Lund University.

08.50-09.15 International standards for quality development of CPD and Distance Learning. Prof David Gordon, WFME.
 
09.15-09.40 A European perspective. Dr Unchechukwu Arum, EJD.
      
09.40-09.45 Questions to DG and UA

BREAK

Block II “Hur”  Fokuseras på hur ska innehållet i fortbildningen bestämmas och levereras?

10.30-10.50 Universitetets roll i fortbildning. Doc Magnus Hultin, Umeå University.
  
10.50-11.10 Vad behöver kvalitetsförbättras i fortbildning fokus patientsäkerhet. Doc Pelle Gustafsson, LÖF.
      
11.10-11.30 Vad behöver kvalitetsförbättras, evidensbaserad medicin (kvalitetsluckor i vården). Prof Kerstin Nilsson, ordf i SBU:s nämnd.   

11.30-11.50 Vad kan vi lära från kvalitetsregister? Prof Stefan James , Uppsala University.

11.50-12.15  Frågor och diskussion

LUNCH

Block III ”Dokumentation och uppföljning av fortbildningen”
14.00-14.20 Verksamhetsbaserad fortbildning. Johan Bjarby, SöS
   
   
14.20-14.40 Mer än papper: Vinsterna med en genomtänkt utbildningsportfölj.  Henrik Wallentin, LU.     
  
14.40-15.00 Professionsdriven kvalitetssäkring (SPUR). Peter Elbe,      SPUR  
     
15.00-15.20 Professionsdriven kvalitetssäkring (Hippokratesrevisionen)       Niklas Ekerstad, Svenska Läkaresällskapet. 

BREAK

16.00-17.00 Paneldiscussion (English)
How can continuing professional development be an integrated part of daily health care  


Moderator Prof Peter Svensson, LU.
Prof David Gordon WFME, Dr Unchechukwu Arum EJD, Prof Hans Hjelmqvist SLS, Prof Stefan Lindgren LU, Dr Emillie Hultberg SLF, Dr Mikael Bergström SKR.