Berzeliussymposium 107: Läkares fortbildning

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar alla till Berzeliussymposium 107 om fortbildning som arrangeras den 26 september under kongressen Framtidens Specialistläkare på Malmö Arena.

Inbjudna nationella och internationella experter medverkar i ett fullmatat heldagsprogram som lyfter det absolut senaste inom området kring yrkeslivslångt lärande, med fokus på hur fortbildning bestäms och levereras samt dokumenteras och följs upp. Fortbildningsdagen avslutas med en spännande paneldebatt om hur kontinuerlig fortbildning  kan bli en integrerad del i den dagliga hälso- och sjukvården.

Organisations kommitté
Hans Hjelmqvist, professor, ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning, Stefan Lindgren, professor samt Peter Svensson, professor, Lunds universitet.

Medverkande
Magnus Hultin, docent , Umeå universitet
Pelle Gustafsson, docent, LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)
Kerstin Nilsson, professor, ordförande i SBU:s nämnd
Stefan James, professor, Uppsala universitet
Johan Bjarby, dr, Södersjukhuset
Henrik Wallentin, dr, Skånes universitetssjukhus
Peter Elbe, dr, SPUR Lipus
Niklas Ekerstad, docent, Hippokratesrevisionen Svenska Läkaresällskapet
Emelie Hultberg, dr, Sveriges läkarförbund
Michael Bergström, dr, SKR (Sveriges kommuner och Regioner)

Säkra din plats – anmäl dig redan idag!
Berzeliussymposiet arrangeras helt utan vinstsyfte till ett kraftigt reducerat pris 1 500 kr exkl moms, inkl fika & lunch samt after work.
Begränsat antal platser, först till kvarn principen gäller!

Anmälan via www.framtidenslakare.se