Beställ bok om dysfagi

Berzeliussymposium 102 Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett kommer i bokform. Medicinsk huvudredaktör är Olle Ekberg.

I april 2020 skulle Svenska Läkaresällskapet ha arrangerat ett Berzelius symposium (nummer 102) med titeln: Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett, men så kom pandemin emellan. Symposiet publiceras nu istället i bokform med ett väsentligt utökat innehåll.

Denna bok vänder sig alla läkare, både allmänläkare och specialistläkare som möter patienter i komplex sjukvårdsmiljö, samt logopeder och dietister som spelar en nyckelroll vid utredning och behandling av oral och faryngeal dysfunktion. De har kunskap om sväljningens morfodynamik och deras roll kommer att allsidigt belysas.

Sväljningssvårigheter (dysfagi) är ett gissel som drabbar cirka 30 procent av befolkningen. Med stigande ålder ökar prevalensen framför allt till följd av olika neurologiska sjukdomar som genom denervering orsakar dysfunktion i sväljningsapparaten. I yngre åldrar är andra orsaker vanligare.

Kunskapen om hur man ska utreda och behandla patienter med dysfagi ökar lavinartat. Rätt planerad och utförd är behandlingen av sväljningsdysfunktioner oftast framgångsrik.

Säkra ditt ex av boken!

Nu har du möjlighet att beställa boken som är i begränsad upplaga. Som medlem i SLS betalar du 390 kronor. Ordinariepris för icke medlem är 490 kronor. (Fraktkostnader på 75kr tillkommer).

Du beställer boken genom att fylla i formuläret nedan.

Har du frågor kontakta ekonom@sls.se.

Beställ boken Dysfagi

Är du medlem hos SLS eller i en av SLS medlemsföreningar?