Urogenital radiologi

Certifiering av kompetens inom fördjupningsområdet urogenital radioloi

Ett ramverk för en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden togs fram under 2022. I juni 2023 godkändes fördjupningsområdet urogenital radioloi, vilket Svensk Urogenitalradiologisk Förening (SURF) ansökt om tidigare under året.  

Läkare ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet till ansvarig förening. Information och blanketter för varje fördjupningsområde finns på ansvarig förenings respektive hemsida.

Certifiering inom urogenital radiologi kan nu ansökas hos; 

Svensk Urogenitalradiologisk Förening (SURF)