GDPR

SLS behandling av personuppgifter i samband med certifiering

SLS (som är personuppgiftsansvarig för behandlingen) samlar in, behandlar och lagrar personuppgifterna i ansökan för att kunna hantera ditt ärende, ansökan om certifiering. Laglig grund för behandlingen är berättigat intresse (vi har i intresseavvägningen vägt in att både du och SLS har intresse av att du kan få en certifiering). Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vill du utöva någon av dem kan du ta kontakt med anders.bengtsson@sls.se. Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om SLS hantering av personuppgifter kan du ta del av vår integritetspolicy.

Eftersom vi samarbetar med ansvarig förening kan du även läsa om det gemensamma personuppgiftsansvaret i ett inbördes arrangemang.

Inbördes arrangemang

SLS och den förening du ansöker hos (nedan kallad ansvarig förening) har ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen eftersom certifieringen är viktigt för båda.

Den gemensamma hanteringen av personuppgifter ser ut så här: Läkare kan ansöka om certifiering av fördjupningsområde. Ansökan görs till ansvarig förening som utfärdar en rekommendation till SLS. Rekommendationen och ansökan skickas av ansvarig förening till SLS som tar beslut och utfärdar certifikatet. Ansökningsblanketterna tillhandahålls på de ansvariga föreningarnas respektive hemsida.

SLS har eget personuppgiftsansvar för den behandling som görs inför att beslut fattas. Ansvarig förening har eget personuppgiftsansvar för den behandling som görs när den bereder ärendet. Det gemensamma ansvaret för personuppgiftsbehandling ligger i att det är ansvarig förening som tar in och börjar behandla ansökan. Därefter förs ansökan – med personuppgifterna – över till Läkaresällskapet som slutför behandlingen innan de fattar beslut om certifiering. 

Som registrerad kan du välja att vända dig till SLS om du vill utöva dina rättigheter i vår gemensamma hantering. Du har självklart även rätt att vända dig till ansvarig förening.

I SLS integritetspolicy och i ansvarig förenings integritetspolicy kan du få ytterligare information om personuppgiftsbehandling och GDPR.

Läs mer om SLS Integritetspolicy här