Lyckades sjukvården skydda de egna? Hur gick det för andra yrkesgrupper?

Föreningen för arbets- och miljömedicin diskuterar hur vårdpersonal drabbades av covid-19 och dess konsekvenser och jämföra med andra yrkesgrupper i Sverige.

Program:
10.20-10.35 Inledning och uppdatering från SBU
Professor Magnus Svartengren

10.35-10.55 (sista 5 min för frågor och diskussion) Hur Covid-19 drabbade vårdpersonal och andra arbetsgrupper i början av pandemin?
Jonathan Lyström och Magnus Alderling

10.55-11.15 (sista 5 min för frågor och diskussion) Hälsokonsekvenser av mild Covid-19 hos vårdpersonal. Studien COMBAT post Covid.
Marta Kisiel

PAUS

11.25-11.45 (sista 5 min för frågor och diskussion) Är man mer känslig för luftvägsirriterande ämnen efter Covid-19?
Professor Anna-Carin Olin

11.50-12.00 Gemensam slutdiskussion

Medverkande:
Magnus Svartengren, Professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet
Jonathan Lyström, Läkare, CAMM, Karolinska Institutet
Magnus Alderling, Statistiker, CAMM, Karolinska Institutet
Anna-Carin Olin, Professor överläkare, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Moderator:
Marta Kisiel, ST läkare, PhD Marta Kisiel, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet

Kontaktperson:
Marta Kisiel, marta.kisiel@medsci.uu.se