Sahlgrenska akademin

Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Sahlgrenska akademin bedriver forskning och utbildning inom medicin, tandvård och vårdvetenskap – alltid i nära kontakt med den praktiska vården.

Sahlgrenska akademin har internationell forskning i absolut framkant. Exempel på framgångsrika forskningsområden är åldrande, personcentrerad vård, cancer, metabolism, neurovetenskap, obstetrik, odontologi, vacciner och virologi.

Historiskt har Sahlgrenska akademins forskning lett till stora framsteg, som tandimplantat, betablockerare mot hjärtsvikt och Losec, världens mest sålda läkemedel.