Abstracts

State of the Art Covid-19 är en arena för att dela kunskap och erfarenheter samt och presentera forskningsprojekt om Covid 19/SARS CoV 2.

Under State of the art covid-19 finns det möjlighet att presentera forskningsprojekt vad gäller covid 19/SARS CoV 2 som genomförts av svenska forskargrupper eller forskargrupp där svenska medarbetare deltagit. De arbeten som presenterats ska vara vetenskapliga studier av SarsCov-2/covid19. Om resultaten har presenterats tidigare vid andra vetenskapliga möten eller redan publicerats ska detta anges och tillstånd måste inhämtas från eventuella rättighetsinnehavare. Information ang State of the Art 2021 och hur du lämnar in abstract inför mötet kommer kommuniceras under våren 2021.

Svenska Läkaresällskapet delade ut tre posterpris på 10 000 kr

 

Stort grattis till State of the Art 2020- års posterprisvinnare:

Karl Hagman - Duration av viremi och associerade kliniska parametrar hos sjukhusvårdade patienter med Covid-19
Sofia Myhrman - Omfattande smittspridning med hög dödlighet vid utbrott av Covid-19 på geriatrisk enhet
Björn Ahlström - The Swedish Covid-19 intensive care cohort: Risk factors of ICU admission and ICU mortality

Vid frågor angående 2020-års abstractinlämning vänligen kontakta; abstracts.stotac2020@appinconf.com

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.