Abstracts

Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och presentera dina forskningsprojekt om Covid 19/SARS CoV 2.

Under State of the art covid-19 kommer det finnas möjlighet att presentera forskningsprojekt vad gäller covid 19/SARS CoV 2 som genomförts av svenska forskargrupper eller forskargrupp där svenska medarbetare deltagit. De arbeten som presenterats ska vara vetenskapliga studier av SarsCov-2/covid19. Om resultaten har presenterats tidigare vid andra vetenskapliga möten eller redan publicerats ska detta anges och tillstånd måste inhämtas från eventuella rättighetsinnehavare.

Svenska Läkaresällskapet delar ut posterpris
Tre stycken posterpris på 10000 kr vardera kommer delas ut till bästa postrar. Vinnare av posterpris förväntas presentera sina fynd med en kort (3 min) muntlig presentation vid den avslutande sessionen (A4).

Abstract accepteras i följande kategorier:
Virologi, diagnostik, patogenes, immunologi, kliniskt förlopp, behandling, komplikationer, epidemiologi, smittspridning, samhällseffekter och övrigt.

Anmälan:
Anmälan och möjlighet att skicka in abstract öppnar 12 oktober. Sista dag att skicka in abstrakt är den 15 november (ang. "Late breaker" abstracts - vänligen se nedan). Ändringar kan göras fram till och med abstract deadline. Meddelande om abstract accepterats eller inte lämnas senast den 27 november.

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som godkänner och beslutar om presentationen sker som poster eller via muntlig presentation. Abstract som godkänts för publicering presenteras med författarens namn på sls.se/covid19.
Presenterande författare måste anmäla sig till State of the Art Covid-19.

Instruktioner:
Abstract utformas på svenska och ska innehålla kort beskrivande titel på max 150 tecken, författare och affilieringar där den medarbetare som presenterar arbetet ska markeras. Abstracttext skall innehålla bakgrund, metod, resultat och slutsats (max 250 ord).
(Tillägg 201110: abstract på engelska kan accepteras men kommer inte kunna erhålla posterpris).
(Tillägg 201116: påbörjade abstract kan skickas in via systemet fram till 201117 kl18.00.)
(Tillägg 201118: "Late breaker" abstracts med viktiga tidigare opublicerade data kan lämnas in till och med 8 december. Kontakta SLS kansli om du vill lämna in eller har frågor kring "late breaker" abstract).


Det kommer finnas möjlighet att ladda upp en bild per abstract.

När formuläret är ifyllt och abstract skickat sänds en bekräftelse automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till och med abstract deadline.

LÄNK TILL ABSTRACTFORMULÄR

Vid frågor angående abstractinlämning vänligen kontakta; abstracts.stotac2020@appinconf.com

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.