Abstracts

State of the Art Covid-19 är en arena för att dela kunskap och erfarenheter samt och presentera forskningsprojekt om Covid 19/SARS CoV 2.

Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och presentera dina forskningsprojekt om Covid 19/SARS CoV 2.
Under State of the art covid-19 kommer det finnas möjlighet att presentera forskningsprojekt vad gäller covid 19/SARS CoV 2 som genomförts av svenska forskargrupper eller forskargrupp där svenska medarbetare deltagit. De arbeten som presenterats ska vara vetenskapliga studier av SarsCov-2/covid19. Om resultaten har presenterats tidigare vid andra vetenskapliga möten eller redan publicerats ska detta anges och tillstånd måste inhämtas från eventuella rättighetsinnehavare.

Abstract accepteras i följande kategorier:
Virologi, diagnostik, patogenes, immunologi, kliniskt förlopp, vaccination, behandling, komplikationer, epidemiologi, smittspridning, samhällseffekter, zoonoser och övrigt.

Anmälan:
Sista dag att skicka in abstrakt är den 3 oktober. Ändringar kan göras fram till och med abstract deadline. Meddelande om abstract accepterats eller inte lämnas senast den 25 oktober.

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som godkänner och beslutar om presentationen sker som poster eller via muntlig presentation. Abstract som godkänts för publicering presenteras visas med författarens namn på sls.se/covid19.
Presenterande författare måste anmäla sig till State of the Art Covid-19.

Tre stycken posterpris på 10000 kr vardera kommer delas ut till bästa postrar. Vinnare av posterpris förväntas presentera sina fynd med en kort (3 min) muntlig presentation vid den avslutande sessionen (A4).

För frågor om abstractinlämning vänligen kontakta:

Stefan Wengelin
stefan@commee.se

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.