SFAM torsdagsmöte 30/11: Planetary Health Prevention Campaign

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digital föreläsning kl.13.00–14.00, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00.

Prevention – är det den enda vägen för att jorden skall förbli möjlig för människan att leva på? Kan det vara så att jordens allmänläkare genom sina kontakter med alla sorters människor har unika möjlighet att bidra till att en sådan prevention? De frågorna ställer vi idag till WONCAs (World Organization of Family Doctors) förra president Anna Stavdal, Allmänläkare, Norge, och en av ledarna för WONCAs arbetsgrupp för planetär hälsa, Dr Terry Kemple, UK. Terry har bland annat varit ordförande för Royal College of General Practitioners. Våra två gäster inleder dagens diskussion om vad vi kan göra.

Ett steg du direkt kan ta är att anmäla ditt intresse att stödja WONCAS arbetsgrupp för planetär hälsa som ingår i WONCAS plan med en intresseanmälan som finns på WONCAS hemsida.

Program

13.00-13.05 Inledning

13.05-14.00 Anna Stavdal och Terry Kemple om planetär hälsa och allmänläkarens unika möjlighet att nå varje individ.

14.00-15.00 Nationell kollegial dialog med ambition att samordna en rörelse för planetens hälsa. En unik chans att delta i kraftsamling som kan göra skillnad på global nivå! Vendela Englund Svenska Läkare mot Kärnvapen deltar med tankar om ”ett enkelt sätt att jobba mot den sista epidemin”

WONCA är världsorganisationen för allmänläkare (https://www.globalfamilydoctor.com) och har en arbetsgrupp för planetär hälsa samt har gjort ett ställningstagande 2019 i frågan https://www.globalfamilydoctor.com/AboutWonca/PositionStatements.aspx 

TID: Den 30 november kl.13.00–14.00, med möjlighet till
fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00 på samma möteslänk enligt nedan.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAufu6rrj8oGdKI2IHk4kzyGwE2S3cev0Vg#/registration
KONTAKTPERSON: Anna Flod, info@sfamstorsdagsmoten.se 
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet