Den sköra patienten

Zoom

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digital föreläsning kl.13.00–14.00, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00.

Vilka av våra patienter är ”sköra”? En grupp som inte kan göra sin röst hörd som andra grupper har rätt till en vård som tillgodoser dess behov. Det är vårdgivarens ansvar att tillgodose det. Vad krävs när det gäller struktur, kunskap och resurser för våra sköraste patienter? Medverkande: Magnus Nord, specialist i allmänmedicin och medicine doktor, samt Gunnar Carlgren, specialist i allmänmedicin, båda från SFAM:s råd för sköra äldre.

Anmälan


TID: Den 23 maj kl.13.00–14.00, med möjlighet till
fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00 på samma möteslänk enligt nedan.
ANMÄLANWebinar-registration
KONTAKTPERSON: Anna Flod, info@sfamstorsdagsmoten.se 
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet