Den sköra patienten

Zoom

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digital föreläsning kl.13.00–14.00, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.05–15.00.

Vilka av våra patienter är ”sköra”? Hur identifierar vi dem, hur bemöter vi dem och hur planerar vi när vi förstår att deras vårdbehov ökar? Vårdgivaren har ansvar att tillgodose gruppens behov, och förhoppningar är ställda på utvecklingen av Nära vård som en lösning.

Föreläsningen berör instrument för skattning av skörhet, frågan om allmänläkarens roll och samtal om allvarlig sjukdom. Under fördjupningsdelen finns plats för reflektioner kring egna upplevelser och hur man väljer olika när det gäller ansvar och organisation.

Medverkande: Magnus Nord, specialist i allmänmedicin och medicine doktor, samt Gunnar Carlgren, specialist i allmänmedicin, båda från SFAM:s råd för sköra äldre.

13.00 - 13.05 Introduktion

13.05 - 14.00 Föreläsning

14.05 - 15.00 Fördjupning och kollegial dialog

Anmälan


TID: Den 23 maj kl.13.00–14.00, med möjlighet till
fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.05–15.00 på samma möteslänk enligt nedan.
ANMÄLANWebinar-registration
KONTAKTPERSON: Anna Flod, info@sfamstorsdagsmoten.se 
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet