Sköra äldre

Allmänmedicinen kan ge god vård till sköra äldre, på äldreboende och i hemsjukvården.

Allmänmedicinen ger god vård till sköra äldre

SFAM:s Råd för Sköra äldre har arbetat med att ta fram riktlinjer för god vård till sköra äldre.

Allmänläkaren i närsjukvården – SÄBO

SFAM:s råd för sköra äldre om läkarmedverkan på äldreboenden.

Allmänläkare i hemsjukvården

Fast läkare förutsättning för teambaserad vård i hemmet av sköra äldre