Alkohol

Fast läkare - tillit och kunskap gör alkoholsamtal enkelt.

Tillit och kunskap gör alkoholsamtal enkelt - Sven Wåhlin

Sven Wåhlin, allmänläkare och expert på alkoholfrågor i primärvård, om alkoholavvänjning i primärvård med patienten i fokus. En praktisk vägledning för allmänläkaren i arbetet med strukturerad hjälp till patienter med ohälsosamma alkoholvanor. Sändes 3 september 2020.